Naturmemory

Aktiviteter som skjerper hukommelsen

Tidsbruk: Ca. 10 min., avhengig av hvor mange «brikker» du har.

Forberedelser: Ca. 15. min. for å finne tingene og tape dem fast i tallerkenene.

Utstyr: Papptallerkener og tape eller kontaktpapir.

Få gjerne hjelp av elevene til å finne forskjellige ting som festes på tallerkene. På ett sett tallerkener skriver du det som elevene har funnet.

Bland alle tallerkenene og snu dem med den blanke siden opp. Da er det klart for lottospill der elevene får snu to brikker, og det er om å gjøre å finne de to som hører sammen.

Elevene beholder sine «stikk», og teller til slutt opp hvem som har fått flest

TIPS: Hvis du ønsker mer faglig fokus, kan du si at elevene må si navnet på blomsten eller treet bladene er hentet fra før de får "stikket".

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016