Memory

Aktiviteter som skjerper hukommelsen

To og to elever blir enige om en sang, og velger en strofe hver. For eksempel «Jeg gikk en tur på stien» og «og søkte sko - gens ro». To elever er motspillere, alle de andre er parvise lottobrikker.

Spillerne skal samle flest mulig «stikk», det vil si finne de to brikkene som hør - er sammen. (Altså de som har samme sang.) «Brikkene» blander seg og setter seg på bakken hulter til bulter. Spilleren klapser en brikke på hodet. Denne reiser seg og synger sin strofe. Spilleren klaps - er en ny på hodet, og denne synger sin strofe. Er det forskjellig sang på de to brikkene, setter de seg ned igjen, og det er den andre spilleren sin tur.

Er det samme sang går de to «brikkene» sammen til et tre, en stein eller annet avtalt punkt, og samme spiller kan gjøre et nytt forsøk på å finne flere «stikk».

NB!

Det er viktig at elevene velger sanger som er så vanlige at alle kan dem.

Det er viktig at elevene hvisker til læreren hva de har valgt slik at man unngår at flere par har samme sang.

VARIANTER

Det går an å få et mer faglig fokus på ulike trinn i denne leken ved at «brikkene» (elevene) i stedet for sanger har:

Engelske gloser – én har det engelske ordet, den andre det norske

Ordklasser – én har «substantiv», den andre har «bord»

Gangestykker – én har 5x8, den andre har 40

Land og hovedsteder – én har «Spania», den andre har «Madrid»

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016