Kroppsbokstaver

Kroppsbokstaver er en enkel uteaktivitet for klassen, men som kanskje krever litt plass hvis dere er mange :)
Kroppsbokstaver er en enkel uteaktivitet for klassen, men som kanskje krever litt plass hvis dere er mange :)

Kreativitet og samarbeid må til for å løse denne oppgaven raskest mulig.

Tidsbruk: 2–3 min. pr. runde. Litt mer dersom det skal skrives hele ord.

Elevene deles i grupper på ca. 10 elever, dvs. to til tre grupper i en vanlig skoleklasse. På signal fra lærer skal gruppene danne bokstaver eller tall av kroppene liggende på bakken. Alle på gruppa skal være med og utgjøre sin del av bokstaven. Det er om å gjøre å få dette til raskest! 

Dersom man deler inn i større grupper med flere elever, kan elevene også danne små ord. Hva med å utfordre parallellklassen!?

Tips:Husk å være tydelig på om du vil ha store eller små bokstaver.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016