Robotleken

I am a robot. I am a robot.
I am a robot. I am a robot.

Morsom uteaktivitet hvor vanskelighetsgraden enkelt kan økes.

Tidsbruk: Ca. 3 min. pr. runde

Elevene jobber i grupper på tre og tre. To er roboter, en er robotfører. Robotførerens oppgave og mål med leken er å styre de to robotene slik at de møtes ansikt til ansikt. Dersom robotene er blinde blir utfordringen større.

  • De to robotene stiller opp rygg mot rygg. De settes i gang ved at robotføreren gir dem et lite klask i hodet.
  • Robotene begynner så å gå rolig og taktfast i stiv robotgange fra hverandre i hver sin retning.
  • Et klaps på robotens høyre skulder fra robotfører betyr at roboten skal dreie 90 grader til høyre.
  • Et klaps på robotens venstre skulder fra robotfører betyr at roboten skal dreie 90 grader til venstre.
  • Dersom roboten støter på et tre eller annen hindring, blir den stående og stange på stedet til føreren gir nytt signal om retningsendring via skulderen.
  • Avslutning: De to robotene finner tilbake til hverandre og møtes ansikt til ansikt. Bytt roller!

Tips:

Leken blir vanskeligere hvis robotene må gå rett frem i noen sekunder før robotføreren kan begynne å styre dem.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016