Knockout

Dette er en navnelek som egner seg ekstra godt dersom det er en ny klassesammensetning og elevene ikke vet navnet på alle som er med (leirskole, oppstart til ungdomsskolen, på tversgrupper på skolen osv.) Leken er litt stressende, men det blir mye latter!

Tidsbruk:10–15 min., hvis dere vil holde på til alle elevene har blitt nevnt.

Utstyr: Et sitteunderlag, en avis eller lignende.

Klassen stiller seg i ring med en elev i midten. Denne eleven får utdelt et sitteunderlag, en avis eller noe annet som ikke er alt for hardt. En elev som står i ringen starter med å si navnet til en annen i ringen høyt. 

Eleven som blir ropt opp skal så si et nytt navn på en annen i ringen osv. Eleven i midten skal prøve å finne eleven som blir ropt opp og slå denne i hodet med sitteunderlaget FØR denne rekker å si et nytt navn. Den som blir slått i hodet skal så overta plassen og sitteunderlaget i midten. 

Det er viktig at du som lærer av og til stopper opp og spør om det er noen som ikke er nevnt slik at disse elevene kan tas med i de neste rundene. Det er nok også lurt å minne om at både aviser og sitteunderlag kan gjøre vondt hvis man slår skikkelig hardt…

På jakt etter flere uteaktiviteter for klassen? 

Vår aktivitetsbok “Lek og lær” er full av ideer til læring og lek i naturen, og er nyttig og inspirerende for alle som har med seg grupper med barn på tur. 

Kjøp boka i vår nettbutikk

Foto: Elin Hansson

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016