DNTs landsmøte: Ta vare på naturarven

Skal Norge være et attraktivt reisemål i fremtiden, må vi ta vare på naturen.
Skal Norge være et attraktivt reisemål i fremtiden, må vi ta vare på naturen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Det er avgjørende at Norge satser på et bærekraftig reiseliv. Ødelegger vi naturen, mister vi også grunnlaget for fremtidens turisme.

I årene som kommer er det forventet en stor økning i turiststrømmene til Norge, og den unike naturen er det fremste vi har å by på.

- Norge byr på fantastiske natur- og friluftslivsopplevelser med kyst, skog, fjell og fjorder. Skal vi sørge for at landet vårt fortsatt er et attraktivt reisemål, må vi ta vare på disse naturverdiene, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Ta ansvar for en bærekraftig utvikling
Den Norske Turistforening er bekymret for at viktige natur- og kulturlandskap går tapt, og at mange av de opplevelsene som både reiseliv og friluftsliv baserer seg på reduseres eller forsvinner.

- Det trengs en plan for å verne om det som gjør Norge unikt: Høyfjellet, kysten, skogen og vassdragene. DNT utfordrer reiselivsbransjen og norske myndigheter til å bli med å ta ansvar for en bærekraftig utvikling, sier Kjøll.

For å ta vare på naturgrunnlaget mener DNT norske myndigheter må:

• Utarbeide en nasjonal landskapsstrategi for å skjerme verdifulle naturtyper i Norge, som kyst, skog, høyfjell og vassdrag.
• Opprette flere verneområder som også tilrettelegger for et mangfold av aktiviteter.
• Ta hensyn til friluftslivsinteresser ved utbygging og tekniske inngrep.
• Opprette langsiktige utbyggingsgrenser (markagrenser) rundt alle byer for å ta vare på de nære naturområdene. 
• Styrke satsingen på nasjonale turstier for å håndtere økende turiststrømmer til naturbaserte reisemål.

Pressebilder: http://pressebilder.dnt.no/fotoweb/albums/WTqYbEN4KzN5YUFScG2pj_5UcFVyojklE0EZJQ/

For ytterligere kommentarer: Ring DNTs pressetelefon på 48450526.


Gruppebilde fra DNTs landsmøte i 2017.
Gruppebilde fra DNTs landsmøte i 2017. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 13. juni 2017