Stort pengedryss til nærfriluftslivet

Nils Øveraas og Berit Kjøll tar imot kulturminister Linda Helleland på DNTs landsmøte
Nils Øveraas og Berit Kjøll tar imot kulturminister Linda Helleland på DNTs landsmøte Foto: Marius Dalseg Sætre

I løpet av de siste årene har 25.000 km turstier i nærheten av der folk bor blitt merket og skiltet gjennom det nasjonale turskiltprosjektet. Nå sikrer regjeringen at dette kan fortsette også i fremtiden.  

- Dette er en stor nyhet, fordi det gjør nærfriluftslivet mer tilgjengelig for flere. Å gå tur er den aktiviteten flest nordmenn ønsker å drive med, og derfor er det helt avgjørende at vi sikrer at flest mulig oppdager turstiene i sitt nærområde, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll. 

Synliggjøring av stier i nærområdene 
Regjeringen åpner nå for at det skal bli mulig å søke om tilskudd fra spillemidlene til skilting og merking av eksisterende stier. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde nyheten under åpningen av Den Norske Turistforenings landsmøte i Kristiansand i dag.  

-Dette er noe jeg vet DNT har ønsket seg lenge, så jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby denne ordningen og på den måten være med på å støtte opp om turgleden og entusiasmen som finnes over hele Norge, sier Helleland.  

Merket 25 000 km turstier der folk bor 
Tidligere har det vært vanskelig å finne midler til å skilte og merke eksisterende stier i andre områder enn på fjellet. Derfor ble Turskiltprosjektet startet opp i 2014, et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene gir økonomisk støtte til merking og skilting av turruter der folk bor. Prosjektet har siste tildeling i 2017. 

-  Siden prosjektet ble satt i gang har det blitt merket om lag 25 000 km med turruter, og det har avdekket et stort behov og interesse for synliggjøring av turmuligheter i byer og tettsteder. Nettopp derfor er nyheten fra regjeringen så viktig. Merking og skilting av turstier er et effektivt og godt tiltak for å få flere til å drive med friluftsliv, og et fantastisk tiltak for folkehelsen, sier Berit Kjøll.  

Mer til hyttene 

 Maksimalt tilskuddsbeløp til overnattingshytter har til nå vært 2 millioner kroner, over ti år. Denne totalrammen har ikke vært tilstrekkelig justert opp i tråd med prisveksten eller med økte offentlige krav til bygg. Ekstra gledelig var det da kulturminister Helleland i sin tale til landsmøtet offentliggjorde  at tilskuddssatsen for spillemidlene til overnattingshytter vil øke med 50 prosent, fra 2 til 3 millioner kroner.


Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 9. juni 2017