Ødelegger de gode naturopplevelsene

Regjeringen varmer opp til påske med å innføre en forsøksordning for catskiing. DNT protesterer og vil bevare muligheten til å ferdes i norsk natur for egen maskin, fritt for støy.
Regjeringen varmer opp til påske med å innføre en forsøksordning for catskiing. DNT protesterer og vil bevare muligheten til å ferdes i norsk natur for egen maskin, fritt for støy. Foto: DNTs fotokonkurranse, Tor Berge

Regjeringen ødelegger de gode friluftsopplevelsene når de nå åpner for forsøksordning for catskiing i norsk natur. Dette er helt feil retning, det er et forslag få vil ha og vil gi økt belastning både for friluftsliv og naturmangfold mener Den Norske Turistforening (DNT).


- Å kopiere andre land som tilbyr transport opp til topper for å la folk kjøre løssnø ned igjen mener vi ødelegger for det folk ønsker å oppleve i Norge, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT. Norges konkurransefortrinn er nettopp stillhet og lite berørt natur.


Advarer mot kulturendring
DNT ønsker ikke mer motorisert ferdsel i norske vinterfjell. Det er ikke lenge siden det ble åpnet for kommunale forskrifter for rekreasjonskjøring med snøskuter, og DNT vil advare mot å åpne for enda en ny form for motorisert ferdsel i naturen uten at man en gang har rukket å gjennomføre evaluering av den forrige endringen.
- Regjeringen er i ferd med å innføre en kulturendring for friluftslivet i Norge. Å kunne bevege seg i flotte fjell til naturens egne lyder er et knapphetsgode, det er ofte det folk trekker frem som det beste ved å gå på tur i Norge. Økt trafikk og støy vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell, sier Øveraas.


En endring ingen vil ha
Norge har en lang tradisjon for vinterfriluftsliv, og interessen for friluftsliv er økende. DNT arrangerer toppturer på ski mange steder i landet, og merker en svært stor interesse for denne typen friluftsliv.
- Undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for å drive med friluftsaktiviteter. Meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen ikke ønsker mer motorferdsel i naturen.

Rendyrk det som er unikt ved Norge
Miljødirektoratet gikk også på faglig grunnlag imot forslaget, og NHO reiseliv ønsker heller ikke forslaget velkomment.
- Skal Norge forbli et attraktiv reisemål, må vi heller rendyrke det som er unikt ved Norge. Muligheten for å ferdes i naturen for egen maskin kun akkompagnert av naturens egne lyder er helt klart noe vi må bevare og løfte frem, konkluderer Øveraas.


(Kilde: TNS Gallups Miljøbarometer utarbeidet for Miljødirektoratet i 2014 viste for eksempel at motstanden var økende og at 77 prosent er imot økt motorisert ferdsel i naturen.)

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad på 900 66 744


Klikk her for å skrive tekst.
DNT protesterer på regjeringens innføring av forsøksordning for catskiing.
DNT protesterer på regjeringens innføring av forsøksordning for catskiing. Foto: Anne Aschehoug Loftu, DNTs fotokonkurranse

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 6. april 2017