Etterlyser tiltak for grønt reiseliv

Trolltunga
Trolltunga

- Den vakre norske naturen er selve grunnlaget for reiselivet i Norge – den må vi ta vare på, sier DNTs Berit Kjøll. Hun er glad for at regjeringen i reiselivsmeldingen understreker betydningen av et bærekraftig reiseliv, men savner de konkrete tiltakene for å oppnå det.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om reiseliv, Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Meldingen slår fast at natur og utmark er kjernen i det norske reiselivsproduktet, og at dersom disse verdiene forringes mister vi noe av det særegne og attraktive ved Norge som turistmål. Meldingen understreker at reiselivet må foregå innenfor bærekraftige rammer.

Naturen er grunnlaget for reiselivet

- Vi er glade for at regjeringen har lagt fram en reiselivsmelding og at den understreker at reiselivet må være bærekraftig. Men regjeringen legger i all hovedsak ansvaret for dette på næringen selv. Vi hadde håpet på en mer offensiv politikk for å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

DNT ønsker reiselivet og myndighetene på laget for å ta vare på verdifull norsk natur, slik at det blir muligheter for friluftslivsopplevelser også i fremtiden.

- Å ta vare på naturen er viktig for alle som er opptatt av friluftsliv. Men det er også avgjørende for reiselivsbransjen dersom de skal ha et attraktivt tilbud til turistene i fremtiden. Å satse på utvikling av et mer bærekraftig reiseliv bør derfor stå helt sentralt i reiselivspolitikken, sier Kjøll.

Håndtering av store turiststrømmer

De siste årene har det vært en voldsom tilstrømning av turister på noen utvalgte, naturbaserte attraksjoner. Dette har skapt store utfordringer knyttet til naturslitasje, forsøpling og sikkerhet. Regjeringen signaliserer at de vil videreføre satsingen på "nasjonale turstier", en statlig tilskuddsordning som er ny i 2017, for å bidra til tilrettelegging for en bærekraftig bruk av disse turistmålene.

- Det er flott at mange vil oppleve norsk natur, men vi må tilrettelegge slik at vi ikke ødelegger naturen og opplevelsen der. I årene som kommer blir samarbeidet mellom nasjonale myndigheter, reiselivet og de frivillige friluftslivsorganisasjonene bare viktigere for å sikre en bærekraftig bruk. Det er derfor bra regjeringen gir signaler om at denne ordningen videreføres, sier Kjøll.

Merkehåndboka som nasjonal mal

I meldingen peker regjeringen på Merkehåndboka som en nasjonal mal for skilting og merking av turløyper over hele landet. Merkehåndboka er utviklet i samarbeid mellom friluftslivsorganisasjonene, reiselivet og offentlige myndigheter. Regjeringen mener den vil være et viktig redskap for å styre ferdsel til områder som tåler økt trafikk og aktivitet. Merkehåndboka videreutvikles nå i et samarbeid mellom myndighetene, reiselivet og de frivillige organisasjonene.

Fremtidens reiseliv

DNT tilrettelegger for friluftsliv, noe som også kommer reiselivet til gode. Mange steder er det frivillige på dugnad som skilter og merker turruter som brukes av turistene som kommer til Norge.

- Skal vi tilby turister til Norge gode opplevelser også i fremtiden, må vi sikre det gode samarbeidet om natur- og kulturopplevelser lokalt, mellom reiselivsaktørene, frivillige organisasjoner, grunneiere og kommunen, sier Kjøll.


DNTs styreleder Berit Kjøll
DNTs styreleder Berit Kjøll Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse