Vassdrag: Feil signal fra Høyre

Ørredalsfossen Øystesevassdraget
Ørredalsfossen Øystesevassdraget Foto: Torill Refsdal Aase

DNT reagerer på at Høyres landsmøte vil åpne for økt utbygging av vassdrag. - Dette er helt feil signaler, sier DNTs generalsekretær Nils Øveraas.

- Skal vi lykkes med overgangen fra fossil til fornybar energi må vi samtidig klare å ivareta hensynet til naturen. Vi må satse på energisparing og sørge for at utbygging av fornybar energi ikke går på bekostning av den mest verdifulle naturen vår, sier Øveraas. 

Han mener det trengs økt innsats på energisparing og modernisering av eksisterende vannkraftverk, for å spare gjenværende verdifulle vassdragsnatur til glede for kommende generasjoner.

- DNT er ikke imot en viss utbygging og opprusting av gamle kraftverk som i liten grad skader natur. Men det forutsetter at vi fortsatt bevarer de vassdragene som er vernet, og supplerer vernet med noen viktige naturperler. Men tiden for storstilt utbygging av nye vassdrag er forbi, sier han.

Øveraas viser til at Norge allerede har utnyttet 70 prosent av vannkraftpotensialet i Norge.

- Energisektoren står bak mye av det tapet av intakt natur vi stadig har i Norge i dag. Vi mister natur og muligheter for friluftsliv, og reiselivet mister sitt desidert viktigste fortrinn, nemlig unik norsk natur, sier Øveraas.

Energibransjen har allerede i dag alle muligheter for å søke om utbygging. Hvem som helst kan foreslå utbygging og få søknaden behandlet av myndighetene. Det er allerede godkjent hundrevis av nye utbyggingskonsesjoner som bransjen ikke ser ut til å ta i bruk med det første. 

Nils Øveraas
Nils Øveraas

Annonse