Norges smaleste konferanse

Stien er en viktig del av manges liv. Her fra Østmarka i Oslo.
Stien er en viktig del av manges liv. Her fra Østmarka i Oslo. Foto: Trude Remme, DNTs fotokonkurranse

9 av 10 nordmenn driver med friluftsliv. Allikevel forstår man ikke hvor viktig stien er før den er borte.

DNT og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer til Stikonferansen på Hamar 8.-9. mars.

-Stikonferansen er en viktig arena for alle som arbeider med å fremme stiens betydning. Dette er viktig kunnskap å løfte frem for alle de som har ansvar for stier i Norge, sier Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.  

Stien skaper liv

230 deltakere er samlet til konferansen, som har som mål å vise hvor viktig det er at all menneskelig aktivitet også tar hensyn til den lille stien som ligger der og som det er så lett å overse.

 - Vi som arbeider med friluftslivsspørsmål ser ofte at stien trenger noen som passer på den. Stien er som kroppens blodårer, de bringer liv rundt i hele kroppen, slik er det med stien også. Den er særdeles viktig uansett om den går i fjellet, i skogen eller like rundt hushjørnet der du bor, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund. 

Viktig turskiltprosjekt

I løpet av 2017 vil over 25.000 km merkede turruter i 328 av landets kommuner være skiltet og merket som et resultat av Turskiltprosjektet. Det er frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkingen gjennom 866 lokale prosjekter.

- Idrettslag, turlag, friluftsråd og grendelag har vært de mest aktive. Hele 82 406 dugnadstimer er registrert i prosjektperioden, sier Anne-Mari Planke i DNT.

- Vi har en antagelse om at tilretteleggingen av turstier har en grunnleggende betydning for menneskers opplevelser og forståelse av naturen. Stien hjelper oss også til å komme ut i naturen. Et viktig bidrag til den nasjonale folkehelsen. Med andre ord stien er viktig uansett om den ligger på den høyeste topp eller i den dypeste dalbunn, sier Morten Dåsnes.

Annonse