App gjør det enklere å komme seg ut

Frlluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Eiksetra 16. april 2016.
Frlluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Eiksetra 16. april 2016. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ildsjel Eirik Dahl i DNT har fått utviklet en app som skal gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for utviklingshemmede og deres familier.  

Dahl utdannet økonom, og sa i 2015 opp jobben for å starte opp Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemmede (FTU) i regi av Den Norske Turistforening (DNT). Datteren hans Frida (18) har Angelman syndrom. 

– Frida er motivasjonen for at jeg ville starte med FTU. For personer med utviklingshemminger er naturopplevelser lite tilgjengelige. Dette er et paradoks, da utviklingshemmede har ekstra stort utbytte av naturopplevelser, sier Dahl.   

Appen ble nylig tilgjengelig og kan lastes ned gratis.  

– Målet med appen er å gjøre det lett for alle å finne og bli med på arrangementene som dras i gang for denne målglruppen. FTU-appen gir en oversikt over arrangement tilpasset utviklingshemmede, sier Dahl.

Medbestemmelse med «snakkeark»  

  Eirik Dahl er prosjektleder, friluftsliv for utviklingshemmede.
  Eirik Dahl er prosjektleder, friluftsliv for utviklingshemmede. Foto: Marius Dalseg Saetre

  Dahls ektefelle Katrine Oreld, har master i spesialpedagogikk, og har bidratt i prosjektet. Det har resultert i «snakkeark» som ligger i appen.  

  – Snakkeark består av symboler vi trenger for å snakke sammen på tur. Mange har ikke verbal tale, men med hjelp av alternativ supplerende kommunikasjon kan den utviklingshemmede få uttrykt sine ønsker, tanker og drømmer. Medbestemmelse er viktig, understreker Dahl. 

  Appen som nå er tilgjengelig er førsteutgaven og vil videreutvikles. Flere snakkeark vil komme, og symbolene vil byttes ut etter sesong.   

  – På tur bruker vi de samme symbolene som i appen, gjerne på laminerte A4-ark, og så forklarer vi hva vi skal. På den måten får både deltagerne, ledsagerne, og turlederne lære seg å bruke snakkearkene. Dette gjør det forutsigbart for deltagerne. 

  Saken fortsetter under bildet.

    Snakkeark på FTU-tur.
    Snakkeark på FTU-tur.
    Skjermbilde av "Snakkeark" i FTU-appen.
    Skjermbilde av "Snakkeark" i FTU-appen.
    Eirik Dahl bruker snakkeark på FTU-tur.
    Eirik Dahl bruker snakkeark på FTU-tur. Foto: Privat

    Når ut til mange​​​​​​​

    Foreløpig er Drammen, Bærum, Halden, Hamar, Haugesund, og Molde med i app-kalenderen, og flere blir det. 

    – Deltagerne kommer fra forskjellige arenaer, noen kommer med familie, andre bor for seg selv og kommer med ledsager. Med FTU når DNT nå mellom 350 og 400 deltagere per måned, sier Dahl.  

    Noen FTU-foreninger har turer to ganger i måneden og andre én.   

    – Målet er at innen 2020 skal DNT ha FTU-tilbud 35 steder i Norge. Alle steder skal ligge i appen, sier Dahl.   

    Søk etter FTU i appstore for å finne appen. 

    Skrevet av Kari Nygard Tvilde 3. april 2017