Kjemper for landskapets egenverdi

- Tap av intakt landskap betyr mye mer enn vi klarer å ta inn over oss. I kveld anbefaler jeg alle som er opptatt av fornybar energi å se NRKs dokumentar "Ikke så grønn likevel?", sier fagsjef Oddvin Lund i DNT.

  • Se programmet på NRK 1 tirsdag 20. november klokka 19.45


Storstilt vann- og vindkraftutbygging er i gang i Norge. For øyeblikket har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 727 konsesjonssøknader til vannkraft og 109 konsesjonssøknader til vindkraft inne til behandling. NVE påpeker selv at det mest kontroversielle med ny energiutbygging er de visuelle inngrepene dette betyr. 

- Turistforeningen er ikke i mot all utbygging, men vi er urolige for den manglende interesse det er for å se hele landskap. I konsesjonsprosessene legges det lite vekt på landskapskvalitetene og tap av disse, sier Oddvin Lund. 
Nært forhold
I sin blogg på turistforeningen.no skriver han i dag at folk har et nært forhold til landskapet sitt, og at stedstilhørighet og det visuelle betyr mye. Men olje- og energiministerens oppfordring om mange utbyggingssøknader og ønske om rask utbygging presser NVEs saksbehandling.
- Myndighetene og industrien må være med på at utbygging må skje der den er minst skadelig, sier Lund. 
Nærhet mellom menneske og natur
- Turistforeningens mål er å skape sterke relasjoner mellom menneske og natur. Slik sikrer vi at folk blir glade i naturen og ønsker å ta vare på den. Intakt natur har en egenverdi som ingen har satt prislapp på. Først når den er borte vil tapet komme til syne, utdyper Lund. 
Han håper NRKs dokumentar "Ikke så grønn likevel?" setter ord på den oppgittheten han den siste tiden har opplevd rundt om i landet. 

Annonse

Skrevet av Julie Maske 20. november 2012