Verktøykasse for bedre folkehelse

Helseminister Jonas Gahr Støre var på tur med Bergen Turlag for å lære mer om foreningens folkehelsearbeid.
Helseminister Jonas Gahr Støre var på tur med Bergen Turlag for å lære mer om foreningens folkehelsearbeid. Foto: Trond J. Hansen

De sosiale ulikhetene i helse i Norge øker tross årelang kamp for å snu trenden. Helseminister Jonas Gahr Støre innrømmet tidligere i høst at han mangler gode verktøy for å bekjempe livsstilssykdommer. 

-Vi har verktøyene helseministeren etterlyser, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT) og lanserer organisasjonens verktøykasse for bedre folkehelse.


Ønsker tilrettelegging for mer friluftsliv

Kjøll mener at DNT, som landets største friluftslivsorganisasjon, kan spille en langt viktigere rolle for å bedre folkehelsa her i landet. 


- Fysisk aktivitet og turer i skog og mark er det største enkelttiltaket for bedre helse. Vi ber regjeringen satse på forebyggende helse gjennom tilrettelegging for mer friluftsliv. Vår verktøykasse inneholder en rekke praktiske konkrete tiltak som er utprøvd i mange kommuner - tiltak vi gjerne vil utvikle ytterligere, men til det vi trenger mer offentlige midler. 

Helseministeren på tur

Tirsdag 6.november var helseminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Bergen Turlag for å lære mer om foreningens folkehelsearbeid. På tur i Langeskogen fikk han lære mer om prosjektet "Aktiv til 100".  Dette er et tilbud som legger til rette for enkle nærmiljøturer for seniorer som ønsker å komme i fysisk aktivitet og bli en del av et sosialt turmiljø.


Helseministeren var svært imponert over Bergen Turlags rikholdige og inkluderende tilbud i nærmiljøet der folk bor.  

– Jeg er positivt overrasket over hvordan samarbeidet mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen Turlag har nådd ut til nye og sårbare grupper i sammfunnet. Det å fokusere på forebyggende tiltak gir store helsegevinster, sier Gahr Støre.

DNTs mål er minst tjue merkede stier i hver kommune, og ikke mer enn 500 meter til nærmeste sti. For å realisere dette er et godt og avgjørende samarbeid med både kommune og fylkeskommune viktig.

Verktøykasse

DNT erkjenner at helseminister Jonas Gahr Støre har en utfordring i å drive godt folkehelsearbeid, derfor har vi utarbeidet en verktøykasse som kan hjelpe ham på veien. 


Vi vil ha hele Norge – ikke bare medlemmene – med på friluftslivsopplevelser. DNT satser på å få med folk fra alle sosiale lag, og vi øker vår satsing der folk er; der de bor, jobber og går på skole. Vi skal ha inkluderende og enkle tilbud der alle skal føle seg velkomne.

7 av 10 inaktive ønsker friluftsliv

I følge Synnovate undersøkelse (2010) svarer syv av ti inaktive at de ønsker å bli mer aktive med friluftsliv. Berit Kjøll tror det er et enormt potensiale i å utvikle mer friluftslivsaktivitet og få med langt flere ut og i bedre form.

- Vår erfaring er at folkehelsearbeid gjennom friluftsliv –og i samarbeid med kommunene er vellykket. Dette arbeidet krever imidlertid betydelig mer ressurser enn tidligere, men vi står parat til å bidra, avslutter Kjøll.

Dette kan DNT bidra med:

Vi har praktiske konkrete tiltak som er utprøvd i mange kommuner, tiltak vi vil utvikle ytterligere. 

1.    Flere merkede turstier i hver kommune for å få flere ut
Vi ønsker å bidra til å videreutvikle langt flere turmuligheter i nærmiljøet for å gjøre det lett å drive hverdagsfriluftsliv. Vi har målsetning om etablering av minst 20 nye merkede turer i hver kommune.

Eksempel: En tur i uken året rundt - 52 turer i Stavanger
Stavanger turistforening har allerede gått foran med et godt eksempel og utviklet  52 nærturer, mange av turene har utgangspunkt i sentrum. I samarbeid med Stavanger kommune presenterte de en ny merket tursti for befolkningen hver uke.


2.    Barnas Turlag får flere barn med ut
DNT har gjennom de siste 10-15 år opprettet mer enn 130 Barnas Turlag over hele landet. I 2011 arrangerte disse til sammen over 1500 aktiviteter for barn med nærmere 50 000 deltakere. Vi ønsker å etablere Barnas Turlag hver kommune for å få med langt flere barn ut på tur.

Eksempel: Trondhjems Turistforening jobber aktivt for å inkludere barnevernsbarn og fosterfamilier i Barnas turlag. Dette er et unikt tiltak som kan balansere sosial ulikhet i helse.

3.    Ungdom aktive med friluftsliv
DNT rekrutterer stadig flere unge, i 2011 deltok over 45 000 ungdommer på aktiviteter i enten ren DNT regi eller på aktiviteter vi har i samarbeid med andre.

Eksempel: Et nytt samarbeid er startet med Røde Kors om å utvikle og tilby friluftslivsaktiviteter til unge innvandrere og med lavere sosioøkonomisk status.


4.    DNT senior
DNT har økt satsing på eldre og i 2011 deltok 52 000 seniorer på DNTs aktiviteter. Det er etablert seniorgrupper nærmere 50 steder i landet.

Eksempel: Prosjektet Aktiv til hundre; DNT Oslo og Omegn og Bergen Turlag tilbyr et turtilbud med ekstra lette turer for eldre i Bergen og Oslo.

5.    Vi vil være en alliansepartner i folkehelsearbeidet
Folkehelseloven pålegger kommunene å samarbeide med frivillige organisasjoner om forebyggende helsearbeid. DNT ønsker å inngå en forpliktende avtale med hver kommune som en lokal partner i folkehelsearbeidet. DNTs medlemsforeninger kan bidra med sitt aktivitetstilbud til befolkningen og kommunene kan bidra til finansieringen til dette.

Eksempel: Bergen turlag er en av flere av DNTs medlemsforeninger som har inngått partnerskapavtale med kommunene. I Bergen har turlaget inngått avtale med Hordaland fylkeskommune og leverer folkehelsetiltak inn til kommunen.

6.    UT.no gjør det lettere å finne tur og inspirasjon
Sammen med NRK utvikler DNT turportalen UT.no, nettside og en mobilapplikasjon som gjør det enkelt for folk å finne turene og inspirasjonen til å komme seg ut på tur. Vi ønsker et bredt samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og andre parter der de bidrar med resurser til å legge inn turforslag og til å bygge en nasjonal turbase med turforslag til glede og inspirasjon for folk i hele landet.

7.    Friluftslivsopplæring til lærere og barnehageansatte

DNT har tilbud om opplæring for skole- og barnehageansatte i uteskole og friuluftslivsaktiviteter som pedagogisk virkemiddel i flere fag. DNTs lokale foreninger samarbeider gjerne mer med lokale skoler og barnehager.

-Vi har verktøyene helseministeren etterlyser, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening og lanserer organisasjonens verktøykasse for bedre folkehelse.
-Vi har verktøyene helseministeren etterlyser, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening og lanserer organisasjonens verktøykasse for bedre folkehelse. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse