Fjellsportkonferanse i Sogndal

Bratt skikjøring er i skuddet som aldri før.
Bratt skikjøring er i skuddet som aldri før. Foto: Oscar Åslund

Interessert i fjellsport? I så fall bør du dra til Sogndal i helgen. Der arrangeres Nasjonal fjellsportkonferanse med inspirerende filmer og multimedia foredrag om klatring, toppturer og fjellsport som verdiskapning i lokalsamfunn. 

- Jeg gleder meg til en innholdsrik helg i Sogndal. På Nasjonal fjellsportsamling i år er det et særdeles godt faglig program, i tillegg til spenstig sideprogram med mange gode filmer og fortellinger fra fjellfolk som er masse på tur, sier Anne-Mari Planke, fagsjef fjellsport i DNT og sekretær i programkomiteen i Norsk Fjellsportforum. 

Verdiskapning og bruk
Konferansen har som mål å samle alle som er interessert i fjellsport i Norge. Den arrangeres av Norsk Fjellsportforum i samarbeid med Bratt Moro i Sogndal. 
- Årets konferansen har et faglig innhold og en spennvidde som bør være aktuell for de fleste som ferdes i fjellet, inkludert de som er guide, turleder eller arrangør, sier Planke. 
Hovedtema for årets konferanse er bruken av fjellene i dag -  hvordan lære fjellsport, ny bruk av fjellet og fjellsport og verdiskapning.
- Blant foredragsholderne på fredag finner vi Jan Fasting som skal snakke om fenomenet 71 grader Nord og hva det har ført til. I tillegg kommer Else Ragni Yttredal fra Møreforskning og snakker om fjellsport som grunnlag tilflytting. En spennende nytt forskningsprosjekt, utdyper Planke. 
Historie og nåtid
Hvordan lærer man fjellsport og hva er drivkraften? Er det kompetanse, utstyr, miljøet eller enkeltturer? Dette er tema for foredragene lørdag og søndag. 
- Vi ønsker å utfordre myten om at alt var bedre før. I dag gjennomfører langt bredere grupper med klatrere og skikjørere svært kompetansekrevende turer som får få år siden bare ble gjort av noen få aktive. Foredragsholderne vil ta et dypdykk inn i dette feltet. Kanskje kan de fortelle om vi er bedre nå, sier Helge Skogseth Berg leder av programkomiteen. 
- Hvilke konsekvenser har ny bruk av fjellet? Søndag hører vi om hvordan redningstjenesten, tindeveglederne og de profesjonelle fjellfolkene opplever det økte fokuset på vinterklatring, frikjøring og toppturer, legger Skogseth Berg til. 
Ny kursstige 
- De siste årene har vi sett at ny bruk av fjellet også har skapt nye behov for kurs og opplæring. Blant annet innen skredsikkerhet. På konferansen skal DNT, ved Jørgen Moland fra DNT fjellsport, presentere DNTs forslag til Nasjonal Standard for breinstruktører. Vi opplever at det mangler mye kunnskap om skred, og har laget en kursstige som også er for amatører. Denne har høstet positive tilbakemeldinger. Nå er det spennende å se hvilken mottakelse den får i på den Nasjonal fjellsportkonferansen, sier Anne-Mari Planke. 
Sosialt
Det er med andre ord lagt opp til en konferanse med høyt faglig nivå, samtidig som det er lagt stor vekt på det sosiale når fjellsportinteresserte fra hele landet samles til en helg i Sogndal. Lørdag kveld er det duket for en eventyrlig kveld med Alexander Gamme. 
Fjellsport handler også om utfordringer på bre.
Fjellsport handler også om utfordringer på bre. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse

Skrevet av Julie Maske 30. oktober 2012