Venstres miljøpris til Turistforeningen

Generalsekretær Kristin Krohn Devold i DNT sammen med Venstres nestleder Ola Elvestuen etter å ha mottatt Venstres miljøpris 2012.
Generalsekretær Kristin Krohn Devold i DNT sammen med Venstres nestleder Ola Elvestuen etter å ha mottatt Venstres miljøpris 2012. Foto: Venstre

Gjennom bruk viser Den Norske Turistforeningen naturvern i praksis. Det mener i alle fall Venstre, som i helgen hedret DNT med Venstres miljøpris 2012. 

– Takk for anerkjennelsen til den måten vi driver miljøvern på, nemlig ved å ta folk ut i naturen. Det å satse på oppbygging av Barnas Turlag og DNT Ung er å gjøre fremtidige nasjoner glad i naturen, det er det beste naturvern, sa DNTs generalsekretær Kristin Krohn Devold da hun lørdag mottok og takket for  Venstres miljøpris 2012.
– Vår medlemsvekst til 246.000 medlemmer er den sikreste måten å formidle naturbevissthet til stadig flere. Og fordi vi bruker naturen kjenner vi den godt. Vi vet hvilke vindmølleprosjekter og småkraftprosjekter som ikke kan forsvares fordi de ødelegger unike rekreasjons- og landskaps-verdier. Vi er for grønn kraft, men ikke over alt, og vi har den beste kunnskapen om hvor vi bør si stopp, utdypet hun.

Til fremtidige generasjoner

– Den Norske Turistforening viser at mennesket ikke er et fremmedelement i naturen. Organisasjonen viser også at glede over å 
bruke naturen skaper vilje til å bringe natur- og miljøopplevelser videre til fremtidige generasjoner, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen under prisoverrekkelsen. I sin begrunnelse for tildelingen sier juryen også at DNT er hovedansvarlig for infrastrukturen for det aller meste av friluftsliv i Norge. Organisasjonen viser i praksis at god miljøpolitikk ikke bare handler om naturvern, men også om naturbruk. 

Venstres miljøpris deles ut en gang i året. Dette er en pris til en enkeltperson, bedrift eller organisasjon som har utmerket seg i sin innsats for å fremme praktisk miljøpolitikk eller ved å sette viktige miljøspørsmål på dagsorden. I begrunnelsen trekker Venstre frem  DNTs arbeid for at neste generasjon skal kunne oppleve den samme, unike naturen som vi har i dag.

Bruk av naturene er god miljøpolitikk
– DNT er hovedansvarlig for infrastrukturen for det aller meste av friluftsliv i Norge. Organisasjonen viser i praksis at god miljøpolitikk ikke bare handler om naturvern, men også om naturbruk. Mennesket er ikke et fremmedelement i naturen, sa Elvestuen videre og pekte på at DNT på denne måten ikke først og fremst er en naturvernorganisasjon, men at god miljø- og naturvernspolitikk er en forutsetning for den aktiviteten organisasjonen ønsker å drive.

– Derfor arbeider DNT også målrettet med å forbedre disse politikkområdene, eksternt så vel som internt i egen organisasjon. DNT er et fyrtårn både for andre organisasjoner og for bedrifter som gjennom miljø- og klimamål bidrar til en bedre miljø- og klimapolitikk i hele samfunnet, steg for steg, sa Elvestuen. Han pekte også på at DNT har hatt stor medlemsvekst de siste årene. 
– Når Den Norske Turistforenings aktivitet øker, øker også befolkningens bevissthet om natur og miljø. DNT har et stort nedslagsfelt og en unik posisjon for å påvirke holdningene til våre fellesgoder i naturen. Dette arbeider organisasjonen målrettet med blant annet gjennom samarbeid med skolen.
Naturforvaltning og klimatiltak– Vi er spesielt fornøyd med at de trakk frem koblingen mellom naturforvaltning og klimatiltak. Det er nettopp her vi skiller oss ut fra andre.  DNT er brukere av natur og ønsker at våre aktiviteter skal være et klimagunstige alternativ for alle, særlig sammenlignet med utenlandsreiser, sier Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i DNT, som i likhet med Krohn Devold er glad for Venstres miljøpris. Den gir bensin til bålet i et særdeles viktig arbeid. 
DNTs unike kjennskap til natur og bruk av natur gjør  at våre meninger om  er en viktig stemme i debatten. 
– Vi mener  det må etableres en nasjonal strategi for energiutbygging som sikrer at viktige kultur- og naturområder ikke blir taperen i arbeidet for et bedre klima, sier Lund. 
Venstres sentralstyre har særlig vektlagt det følgende ved begrunnelsen for Venstres miljøpris 2012:

  • Økende aktivitet
  • Naturforvaltning som samfunnsansvar
  • Miljø som veivalg

Om Venstres miljøpris
Venstres miljøpris deles ut årlig til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har utmerket seg i sin innsats for å fremme praktisk miljøpolitikk eller sette viktige miljøspørsmål på dagsorden. Tidligere mottakere er bl.a. Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, Folkeaksjonen i Hardanger og aksjonene mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Annonse