Vil du være med å forme DNT ungs fremtid?

Gjennom et landsstyreverv i Norges største ungdomsorganisasjon kan du være med på å forme friluftslivets fremtid.

Obs! Ny frist 1. februar.

DNT ungs nåværende landsstyre: Stig Øystein Schmidt (leder), Kaisa Markhus, Ingrid Frantzen, Vårinn Nilsen, Kristoffer Robin Kjørum og Johanne Reiten
DNT ungs nåværende landsstyre: Stig Øystein Schmidt (leder), Kaisa Markhus, Ingrid Frantzen, Vårinn Nilsen, Kristoffer Robin Kjørum og Johanne Reiten

Landsstyret i DNT ung består av seks representanter som velges for to år av gangen. Lederen av DNT ung sitter også i landsstyret til DNT, og er på valg i 2017.

Landsstyrets oppgave

DNT ungs landsstyre skal jobbe for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger gjennom organisert aktivitet, på egenhånd eller med venner. Dette skal styret gjøre ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stier, hytter, gode medlemstilbud osv. 

I tillegg er DNT ungs landsstyre en pådriver for at ungdom skal bli hørt og tatt med i viktige beslutninger og strategier i DNT-systemet. DNT ung står ofte for nytenking og utvikling av nye tilbud og former som kommer både ungdommene og resten av organisasjonen til gode.

Mer konkret skal landsstyret i DNT ung (jfr. DNT ungs vedtekter):

→ Være pådrivere, rådgivere og høringspart overfor DNT og medlemsforeningenes arbeid.

 • Gi høringsuttalelser til aktuelle saker i DNT.
 • Være pådrivere og stimulere medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette.

→ Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT.

 • Representere DNTs medlemmer mellom 13 og 26 år i DNTs landsstyre og på DNTs landsmøte.
 • Gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som gjelder DNTs ungdomstilbud.
 • Komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og utvalg i DNT sentralt.

→ Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten gjennom media, politiske aktører og andre organisasjoner. 


Hva får du igjen for å sitte i landsstyret i DNT ung?

 • En kjempemulighet til å bli godt kjent med Norges største friluftsorganisasjon, DNT, både på lokalt og nasjonalt nivå.
 • Styreerfaring og muligheter til å delta i komiteer/utvalg i DNT. Dette er en stor fordel å ha med seg videre i arbeidslivet. 
 • Mulighet til å jobbe for og med saker du brenner for. 
 • Kontaktnettverk
 • Mulighet til å delta på konferanser og seminarer
 • Deltakelse på DNTs og DNT ungs møteplasser som Landsmøtet, turledersamlinger, aktivitetshelger, Fjellfilmfestivalen o.l. 


Kandidater

Valgkomiteen leter etter kandidater, og trenger din hjelp for å finne ungdommer som både ønsker å ha et spennende verv, og som kan bidra positivt i landsstyret. Det er ikke nødvendigvis den som har lengst fartstid i DNT ung eller som har vært på flest 2000-meterstopper som er riktig for jobben.

Valgkomiteen ser etter deg som:

 • Er en god teamarbeider
 • Kan bidra til bredde blant styremedlemmenes kompetanse. Alle typer kunnskap er derfor interessant. 
 • Er engasjert og har lyst å gjøre en innsats for DNT ung på nasjonalt plan. 

Kjenner du deg igjen i dette, vet du om noen passende kandidater, eller vil du vite mer om hvordan det er å sitte i DNT ungs landsstyre? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Jens Kristian Øvstebø på jens@dntung.no / 45885132 eller DNT ungs administrasjon v/ Tina Skare: tina.skare@dnt.no. 

Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag om kandidater på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre til valgkomiteen. Forslagsfristen for denne valgrunden er 1. februar 2017. Kandidater må foreslås skriftlig for valgkomiteens leder innen forslagsfristen, på e-post: jens@dntung.no.


Annonse