Mer friluftsliv for utviklingshemmede

Full konsentratsjon og uteglede. Tilrettelagt aktivitet for utviklingshemmede er gull verdt.
Full konsentratsjon og uteglede. Tilrettelagt aktivitet for utviklingshemmede er gull verdt. Foto: Marius Daleg Sætre, DNT.

Sparebankstiftelsen DNB gir en million kroner til DNT for utvikling av friluftslivstilbud for utviklingshemmede.

– Dette gir oss fantastiske muligheter til å tilrettelegge for at familier med barn med utviklingshemning også kan være sammen ute i naturen, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Friluftsliv for alle

DNT har som hovedmål å få flere ut på tur og å bidra til at visjonen «Naturopplevelser for livet!» skal inkludere flest mulig. Organisasjonen ønsker derfor å bedre tilbudet til utviklingshemmede som i dag i liten grad bruker naturen. Målet er å gjøre tilbudet landsdekkende og tilgjengelig i barnehage og skole og som fritidstilbud, og at det skal passe uavhengig av bo- og familiesituasjon.

- Ved å tilby inkluderende og tilrettelagte friluftsaktiviteter ønsker DNT å gi utviklingshemmede bedre livskvalitet - og å gi hele familien et godt sosialt fellesskap, sier Øveraas.

Fra fire til tjue foreninger de tre neste årene

Fire av DNTs 57 medlemsforeninger har i dag et eget tilbud til utviklingshemmede: Bærum Turlag, Hamar og Hedemarken Turistforening, Haugesund Turistforening og DNT Drammen og Omegn. Alle tilbyr faste aktivitetskvelder som raskt har blitt populære med 25 til 100 deltakere. I løpet av prosjektperioden fra 2017 – 2019 er målet at tilbudet skal utvides fra fire til tjue lokale foreninger. Samtidig skal det opprettes samarbeid med andre aktuelle frivillige og offentlige organisasjoner.

- Aktivitetene tilpasses alle aldre og funksjonsnivåer, med vekt på kognitiv utviklingshemming, forteller prosjektleder for Friluftsliv for utviklingshemmede, Eirik Dahl. Han startet prosjektet i Drammen i 2015, og har selv en datter som har nytt godt av tilbudet.


Snakkekort

Mange utviklingshemmede har mangelfull verbal tale, slik at god kommunikasjon er en utfordring. DNT skal derfor lage «snakkekort» med symboler som beskriver aktivitetene, hvor turen går og hva som skal skje underveis. Kortene vil også inneholde symboler for tanker, følelser og ønsker, slik at alle skal kunne snakke sammen før, under og etter aktivitetene.

 - Da får deltakerne gode muligheter for medbestemmelse, trygghet og forutsigbarhet forteller den engasjerte prosjektlederen.

- Vi ser frem til å gi utviklingshemmede og deres familie, venner og nettverk bedre mulighet til å delta i enkle friluftsaktiviteter og være en del av et positivt miljø. Takket være Sparebankstiftelsen er det mulig, sier Øveraas.


Fakta om Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 2017- 2019:
- Tilbudet er primært for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse på alle funksjonsnivåer og i alle aldre. Alle er velkommen.
- I løpet av treårsperioden 2017 – 2019 er målet at 2o medlemsforeninger blir med i prosjektet, fordelt på 35 steder, og at det skal være 50 deltagere per arrangement.
- Prosjektleder har ansvar for implementering i samarbeid med administrasjonen i DNT. I tillegg inngår ca. 1200 dugnadstimer. 

Topp stemning når DNT Drammen har sine tilrettelagte samlinger på Eiksetra hver 14. dag.
Topp stemning når DNT Drammen har sine tilrettelagte samlinger på Eiksetra hver 14. dag. Foto: Marius Daleg Sætre, DNT.

Annonse