Friluftsliv på forhandlingsbordet!

Styreleder i DNT, Berit Kjøll
Styreleder i DNT, Berit Kjøll Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Vi som er opptatt av natur og friluftsliv var glade for å se at både Krf og Venstre sier nei til billigere snøskutere og ja til økte bevilgninger til friluftsliv i sine alternative statsbudsjetter. Men er de tøffe nok til å stå på dette når de i disse dager møter regjeringspartiene til forhandlinger?

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv (Helsedirektoratet 2014).Friluftsliv gir folk gode opplevelser, livskvalitet og god helse. Fortsatt er de fleste likevel mindre aktive enn det helsedirektoratet anbefaler. Å satse på friluftsliv er derfor også å satse på folkehelse. Det er bra både for den enkelte og for samfunnsøkonomien.

Regjeringen har også sagt de ønsker å satse på friluftsliv og folkehelse. Men i forslaget til statsbudsjett står bevilgningene på stedet hvil. Nå håper vi regjeringspartiene sammen med Krf og Venstre kan sørge for at budsjettet Stortinget vedtar i høst inneholder et løft for friluftslivet. Her er noen konkrete ting de kan gjøre:

For å sikre natur- og friluftsinteressene i alle fylker, er det opprettet såkalte Forum for natur og friluftsliv i hvert fylke (FNF). Vi oppfordrer forhandlerne til å videreføre opptrappingen av støtten fra tidligere år, slik at FNF blir fullfinansiert.

Skal vi drive god naturforvaltning er det viktig å kartlegge hvilke landsskapsverdier vi har i Norge. Det er nå utviklet en standardmetode for landskapskartlegging. Ifølge Miljødirektoratet kan det norske landskapet kartlegges på 2 år for totalt 5 millioner kroner. Halvparten av dette bør på plass i budsjettet for neste år.

Organisasjonene som driver frivillig arbeid for å legge til rette for friluftsliv, trenger også økt støtte. DNT, med våre hytter, merkede stier og skiløyper og organiserte fellesturer, gjør naturen mer tilgjengelig for alle. Litt mer økonomisk støtte vil utløse et stort antall nye dugnadstimer og dermed et større tilbud om friluftsliv for folk over hele landet.

Dessuten håper vi Venstre og Krf vil stå hardt på kravet om ikke å kutte engangsavgiften på snøskutere, som regjeringen har foreslått. Redusert engangsavgift vil øke salget av snøskutere i Norge og dermed snøskutertrafikken i norsk natur. Det vil gå på bekostning av det aktive friluftslivet og muligheten til å oppleve stille natur.

Dropper forhandlerne denne avgiftslettelsen har de 30 millioner kroner mer til å satse på friluftsliv. For den samme prislappen kunne de for eksempel utstyrt alle norske barneskoler med en friluftspakke som inneholdt en lavvo, en steketakke for å lage mat og klassesett med kompass og spikkekniver. Det kunne inspirere enda flere skoler til å drive mer med friluftsliv og bruke naturen som læringsarena i alle fag.

For partiene som nå har satt seg rundt forhandlingsbordet for å forhandle statsbudsjett for neste år, bør det ikke være vanskelig å kunne enes om noe som krever for forholdsvis lite penger, gir stor samfunnsøkonomisk gevinst, stor folkehelsegevinst og bidrar til livskvalitet og trivsel for mange mennesker, nemlig å satse på friluftslivet!

Lykke til med forhandlingene!

Kronikk av Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening. Publisert på Nye Meninger, Dagsavisen.no 6.11.14

Les DNTs reaksjon på regjeringens forslag til statsbudsjett her.

Annonse