​​​​​​​Turgründeren

Fordi det manglet et turtilbud til utviklingshemmede, startet Eirik Dahl et eget tilbud til den gruppen.
Fordi det manglet et turtilbud til utviklingshemmede, startet Eirik Dahl et eget tilbud til den gruppen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Eirik Dahl sa opp jobben i næringslivet for å arrangere turer for utviklingshemmede.

– Hvorfor tok du dette valget?
– Vi har en 17 år gammel datter med Angelman syndrom, en utviklingshemning som gjør at hun trenger mye oppfølging. Jeg var direktør i et firma og hadde 100–120 reisedøgn i året. Slik holdt jeg på i mange år mens min kone gjorde jobben på hjemmebane. Det var tungt for hele familien, og vi skjønte at det ikke gikk stort lenger. På en tur i marka i fjor fikk jeg det plutselig for meg: DNT for utviklingshemmede! Jeg ble helt besatt av tanken – det var nesten som en religiøs opplevelse. 

– Hva gjorde du med det?
– Jeg tok kontakt med DNT og ble henvist til DNT Drammen og Omegn, den medlemsforeningen som har mest erfaring med å arrangere turer for funksjonshemmede. Like etter ble jeg engasjert som frivillig prosjektleder for turer hver 14. dag, vekselvis til Eiksetra i Lier og til Sæteren gård i Bærumsmarka. Det kan være med inntil 40–50 deltakere på turene. 

– Hvem er med?
– Det er utviklingshemmede samt deres familier og støtteapparat. Å se gleden i øynene til barna, gleden over det sosiale samværet og over å være i aktivitet, er utrolig givende. Mange utviklingshemmede blir isolert, det samme blir foreldrene. På turer sammen med andre får de en arena der de kan utfolde seg og trives. Jeg har store planer om å utvikle tilbudet videre. 

– Hvordan da?
– Vi har et mål om et aktivitetstilbud 35 steder over hele Norge innen tre år, i samarbeid med medlemsforeningene i DNT. Kona mi er spesialpedagog og har laget en veileder for turledere i kommunikasjon med utviklingshemmede. Også min eldste datter er engasjert – hun er nyutdannet lege og har skrevet masteroppgave om Angelman syndrom og søvnforstyrrelser. 

–Hva har dette gjort med forholdet til datteren din?
– Vi har kommet nærmere hverandre. Det gjelder hele familien. Vi spiser sammen hver dag og er mye sammen ellers også. 

– Hvordan klarer du dette økonomisk?
– Jeg er lønnet av DNT, men har betydelig lavere inntekt enn før.  Derfor har vi solgt huset i Bærum og flytter til Hamar hvor det er billigere å bo. Her er også tilbudet til utviklingshemmede etter videregående mye bedre. Jeg tatt et oppgjør med meg selv: Vil jeg til Syden eller til den norske fjellheimen? Svaret er klart. Norge er uslåelig. Det er her jeg vil være sammen med familien min. 

Navn: Eirik Dahl

Alder: 52

Familie: Gift, to barn

Yrke: Tidligere leder i næringslivet

Aktuell: Har startet et prosjekt i samarbeid med DNT der han legger opp turer for  utviklingshemmede. Se Facebook/friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede

Epost: eirik.dahl@dnt.no

Tlf. + 47 464 09 707

Annonse