Bruk snøskuterpengene på aktivt friluftsliv!

Alle barneskoler kan få en friluftspakke
Alle barneskoler kan få en friluftspakke Foto: Torill Refsdal Aase

Skal vi sponse flere støyende motorer i norsk natur, eller legge til rette for at flere tar seg fram i naturen for egen maskin? Det spørsmålet må politikerne som skal forhandle om statsbudsjettet stille seg.

Billigere snøskutere var blant formålene som vant fram når regjeringen skulle prioritere budsjettkronene for 2015. Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner på å redusere engangsavgiften på snøskutere. Partiene som skal forhandle om statsbudsjettet på Stortinget, skal vite at man kan få mye for den samme prislappen, dersom man i stedet vil satse på aktivt friluftsliv for barn og unge. Vi har satt opp regnestykket for dem.

Flere vil være aktive

Undersøkelser viser at fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet flest ønsker å gjøre mer av. Turer og utendørsaktiviteter er et lavterskeltilbud som de fleste kan benytte seg av, og som gir folk gode opplevelser og bedre helse. Ifølge Helsedirektoratet oppfyller bare en av fem voksne anbefalingene til fysisk aktivitet i dag. Også barn blir sittende alt for mye stille. Dersom flere tok naturen aktivt i bruk, ville det bety bedre helse for dem og stor samfunnsøkonomisk gevinst for Norge.

Likevel lå det ikke noe løft til friluftslivet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Bevilgningene står på stedet hvil. Derimot fant regjeringen 30 millioner å bruke på billigere snøskutere.

Snøskutere ødelegger friluftsliv

Regjeringen har allerede foreslått å utvide adgangen til å kjøre snøskuter. Fram til i dag har skuterkjøring i naturen vært begrenset til nødvendig nyttekjøring. Men i sommer sendte regjeringen på høring et forslag om å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter. DNT har sammen med mange andre organisasjoner og enkeltpersoner vært kritiske til lovforslaget, fordi vi er bekymret for at flere snøskutere vil gå på bekostning av det aktive friluftslivet. Undersøkelser viser også at tre av fire nordmenn er imot flere snøskutere i norsk natur. Vi ber regjeringen lytte til innspillene og sette strengere begrensninger for snøskuterkjøringen når de legger fram et forslag for Stortinget.

Men når forhandlingene om statsbudsjettet starter er altså spørsmålet om det skal bli billigere å kjøpe snøskuter.

Hva får man for 30 mill?

DNT oppfordrer politikerne til å sløyfe avgiftslettelsen til snøskutere, og i stedet støtte opp om det aktive friluftslivet. Det er ikke flere snøskutere og mer støy i norsk natur vi trenger. Vi trenger å gi flere mulighet til å drive aktivt friluftsliv ute i naturen.

I stedet for å støtte en særinteresse på denne måten, kan pengene brukes til å legge til rette for aktiviteter utendørs for alle norske barneskoleelever. For prislappen på 30 millioner kunne alle norske barneskoler utstyres med en friluftspakke som kunne gjøre det enklere å ta med elevene og undervisningen ut i naturen.

Friluftspakke til alle barneskoler

Noen skoler er allerede flinke til å bruke naturen som arena for å lære elevene blant annet matte og naturfag. Da gir de samtidig elevene en smakebit på friluftsliv, og bidrar til at flere kommer seg ut også utenom skoletid.

En utstyrspakke til skolene kan bestå av en lavvo, en steketakke for å lage mat og klassesett med kompass og spikkekniver. Det kunne inspirere enda flere skoler til å drive mer med friluftsliv og bruke naturen som læringsarena i alle fag. Brukt på denne måten kunne de 30 millionene gått til å styrke det aktive friluftslivet, og bidra til gode aktivitetsvaner blant barn og unge, som vil ha mye å si for folkehelsen framover.

Naturen er et av våre viktigste fellesgoder. Den er gratis og åpen 24 timer i døgnet, men friluftsliv må læres. Det er ikke slik at alle vokser opp med aktiv bruk av naturen hjemmefra. Skolen er den arenaen der vi når alle barn og unge, og kan gi alle en smakebit av friluftsaktiviteter og et grunnlag for å prøve det ut videre på egenhånd.

Hva er viktigst?

DNT stiller følgende spørsmål til de som snart skal forhandle om statsbudsjettet i Stortinget: Hva er viktigst å bruke penger på? Å sponse støyende snøskuterkjøring i naturen eller å legge til rette for aktivt friluftsliv for barn og unge?

I 2015 skal vi markere Friluftslivets år. Myndighetene og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen om å sette friluftsliv på dagsorden og få nye grupper i aktivitet. Å utstyre alle skoler med utstyret de trenger for å ta elevene med ut i naturen, ville vært en god start på det løftet vi håper Friluftslivets år skal være.

Vi håper at politikerne på Stortinget, som forvaltere av fellesskapets penger, griper sjansen til å omprioritere snøskuterpengene til fordel for et skikkelig friluftsløft i skolen.

Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT) ble publisert i dagbladet.no 20.10.14

Annonse