Savner løft for natur og friluftsliv

Forslaget til statsbudsjett ble presentert for Stortinget i dag
Forslaget til statsbudsjett ble presentert for Stortinget i dag Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Statsbudsjettet gir totalt sett ikke noe løft for friluftslivet. Til tross for at stadig flere nordmenn driver med friluftsaktiviteter og ønsker å være aktive ute i naturen, står bevilgningene i statsbudsjettet på stedet hvil.

- Dette er skuffende. Vi hadde forventet at regjeringen hadde høyere ambisjoner på dette området. De har signalisert at de ønsker å satse på friluftsliv. Det gjenspeiles ikke i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. De samlede bevilgningene er på om lag samme nivå som i fjor. Det samme gjelder tilskuddet til DNT, sier generalsekretær Nils Øveraas.

Han viser til at DNT gjennom sine hytter, ruter og aktiviteter legger til rette for friluftsaktiviteter for hele den norske befolkningen, og at organisasjonen det siste året har økt sitt medlemstall, antall overnattingsdøgn og antall aktiviteter.

Selv om han hadde forventet en større satsing på friluftsliv samlet sett, trekker Øveraas likevel fram noen lyspunkter i budsjettet:

- Det er bra at regjeringen følger opp vårt forslag om å bruke mer penger på å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. Bevilgningene til dette økes med 1,8 millioner til 5 millioner. Regjeringen bevilger også 7,5 millioner til Friluftslivets år i 2015, når friluftsliv virkelig skal på dagsorden. I tillegg er vi glade for at regjeringen flytter over 20 millioner fra en generell post til «fysisk aktivitet» og over til friluftslivsformål spesielt. Det tyder på at regjeringen ser verdien av friluftsliv i folkehelsearbeidet, sier Øveraas.  

Økt press på norsk natur

Statsbudsjettet inneholder flere forslag som vil øke presset på norsk natur. De foreslår å redusere engangsavgiften for snøskutere med 30 prosent. I tillegg legger de opp til skattelettelser for vindkraft og vannkraft, som vil gi økt utbygging av naturen.

- Vi er opptatt av å ta vare på naturen og muligheten for å drive friluftsliv. Derfor ser vi med bekymring på at det legges opp til mer motorisert ferdsel i naturen, og utbygging av kraftverk i et enda større omfang enn i dag. Vi trenger en mer kunnskapsbasert naturforvaltning. Derfor beklager vi at regjeringen ikke har fulgt opp vårt forslag om å kartlegge landskapstyper i forbindelse med at de planlegger mer utbygging av naturområder, sier han.  

DNT er også kritiske til at den samlede bevilgningen til Klima- og miljødepartementet går ned, og at regjeringen ikke har styrket Forum for natur og friluftsliv (FNF) i budsjettet, slik DNT har foreslått. FNF er etablert i alle fylker for å ivareta natur- og friluftsinteresser. Regjeringen viderefører samme sum som i revidert budsjett for 2014, slik at det i realiteten er et kutt.

Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening
Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse