Krever brems i snøskutersaken

DNT ung demonstrerer mot snøskuterlov foran Klima og miljødepartementet
DNT ung demonstrerer mot snøskuterlov foran Klima og miljødepartementet Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNT reagerer sterkt på at regjeringen vil åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter, uten å vurdere konsekvensene for natur og friluftsliv. I dag gikk fristen ut for å gi innspill til regjeringens lovendringsforslag.

Det er i dag forbudt med snøskuterkjøring i naturen, unntatt til nødvendige nytteformål. Regjeringen har sendt på høring et forslag om å gi kommunene mulighet til å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter.

Regjeringen skriver selv i høringsbrevet at « Det foreslåtte endringene vil innebære en betydelig utvidelse av adgangen til å bruke snøskuter i utmark». Likevel er det ikke gjort noen vurdering av hvilke konsekvenser forslaget vil ha.

- Vår klare oppfordring til Tine Sundtoft er å bremse opp og gjøre et grundigere forarbeid før saken legges fram for Stortinget. Stortinget og offentligheten må få presentert et faglig grunnlag som viser hvilke konsekvenser vi kan forvente med den foreslåtte lovendringen, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Les Klima og miljødepartementets lovforslag her

Går på bekostning av friluftslivet

DNT er ikke imot all snøskuterkjøring, men sier i sin høringsuttalelse at kjøringen fortsatt bør begrenses til nødvendige nytteformål.

- Å tillate fornøyelseskjøring vil øke den motoriserte ferdselen i norsk natur betraktelig. Det vil gå på bekostning av det tradisjonelle, aktive friluftslivet og ødelegge muligheten for å oppleve naturen fri for forstyrrelser og motorstøy. DNT går derfor sterkt imot den foreslåtte lovendringen, sier Kjøll.

Interessen for friluftsliv er økende, og undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv.

- Her er regjeringen i ferd med å rushe gjennom en lovendring som tre av fire nordmenn er i mot. Vi håper og forventer at statsråden lytter til vårt råd om å ta seg bedre tid og få et solid faglig kunnskapsgrunnlag på plass før hun foreslår endringer, sier Kjøll.

DNT ung aksjonerte foran departementet

I dag leverte et titalls DNT ung-medlemmer sammen med representanter fra Grønn ungdom og Natur og ungdom, sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet. Utstyrt med hørselsvern og skilt lik de som brukes i Sverige, der fornøyelseskjøring er tillatt, vakte de stor oppmerksomhet på vei gjennom Oslos gater.

- Dette er et dårlig lovforslag fordi ingen vet hvor mange som vil bli berørt av et frislipp av skutere. Ingen vet heller hvordan et slikt lovforslag vil påvirke norsk vinterfriluftsliv generelt.  En reversering av lovendringen senere vil være vanskelig, kanskje umulig, sa DNT ung-leder Hanna Melhus under overleveringen.

Les mer om snøskutersaken på www.stillenatur.no

DNTs styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas krever brems i snøskutersaken
DNTs styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas krever brems i snøskutersaken Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse