Deltagerrekord på DNT ung-landsmøte

En glad gjeng på DNT ungs landsmøte på Saltfjellet.
En glad gjeng på DNT ungs landsmøte på Saltfjellet. Foto: Ida E. M. Angeltveit.

Over 70 ungdommer var samlet da DNT ung inviterte til sitt 28. ordinære landsmøte, i Lønsdal på Saltfjellet.

Det er på Landsmøtet DNT ungere har sjansen til å være med å påvirke hva DNT ung skal arbeide med, og den sjansen grep ungdommer fra hele landet helgen 31. mars - 3. april i Lønsdal utenfor Bodø. På det offisielle programmet sto blant annet valg av fire styremedlemmer, i tillegg til vedtak av resolusjon for 2016, og diskusjon av spørsmålet om stisykling. Heldigvis ble det også tid til å gjøre det vi liker best: å være ute. 

Nytt landsstyre

Disse ble valgt inn som nye styremedlemmer i DNT ungs landsstyre på Landsmøtet 2016:

Vårinn Hauan Nilsen, styreleder i DNT ung Stavanger og styremedlem i DNT Stavanger.

Kristoffer Robin Kjørum, tidligere styreleder for DNT ung Horten, samt initiativtakeren til DNT ung Vestfold.

Ingrid Botslangen Franzen, styremedlem i DNT ung Trondheim og tidligere engasjert i DNT ung Romsdal. 

Landsstyret i DNT ung ser dermed slik ut: 

2015-2017

Stig Øystein Schmidt (leder), 21år, Volda/Luster

Johanne Grue Reiten (nestleder), 21 år, Oslo

Kaisa Haavik Markhus, 25 år, Tromsø

2016-2018

Vårinn Hauan Nilsen, 17 år, Stavanger

Ingrid Botslangen Franzen, 19 år, Trondheim/Romsdal 

Kristoffer Robin Kjørum, 21 år, Sessvollmoen/Horten

DNT ungs landsstyre slik det ser ut etter Landsmøtet 2016.
DNT ungs landsstyre slik det ser ut etter Landsmøtet 2016. Foto: Jarand Rage Aasvold.

Resolusjon

DNT ung inviterer unge innvandrere med på tur

DNT ung vil i tiden fremover ta initiativ til aktiviteter for unge innvandrere* over hele landet. I samarbeid med asylmottak, kommuner og andre organisasjoner vil vi gjøre vårt for at overgangen til hverdagen i norske lokalmiljøer blir lettere. Ved å delta på friluftslivsaktiviteter kan de som er nye i Norge bli bedre kjent i nærmiljøet og få sosial kontakt og språktrening. 

DNT ung vil: 

  • Bidra til sosial inkludering og integrering gjennom å introdusere unge innvandrere for norsk friluftsliv, og dele kunnskap om nærmiljøet og naturen.
  • Initiere til samarbeid om aktivitetstilbud med lokale aktører. I dette ligger blant annet arbeid for at kommuner skal tilby gratis utlån av aktivitetsutstyr, slik at dårlig økonomi ikke er til hinder for deltakelse i friluftslivet. 

* Innvandrere er det overordnede begrepet for både flyktninger og asylsøkere.

Du kan lese hele DNT ungs resolusjon her

Sier ja til stisykling

Stisykling er en av flere former for moderne friluftsliv som øker i popularitet, men det er flere utfordringer knyttet til aktiviteten. Spørsmålet for diskusjonen var derfor: Hvordan stiller DNT ung seg til stisykling? 

Landsstyret i DNT ung ønsket at Landsmøtet skulle komme frem til et standpunkt og et felles meningsgrunnlag som alle lokalforeninger kan benytte seg av når det blir aktuelt, eksempelvis i forbindelse med arrangering av slike aktiviteter, til mediebruk, eller andre tilfeller. Flere av DNTs lokalforeninger arrangerer allerede stisykling-turer.  

Diskusjonen under Landsmøtet viste en tydelig linje som resulterte i enighet om følgende uttalelse:

"Landsmøtet i DNT ung mener at bærekraftig stisykling er en velkommen friluftsaktivitet, og vil jobbe for at stisyklister og turgåere kan bruke stiene i fellesskap, i henhold til Stivettreglene."

Annonse