- Spill for galleriet fra Sundtoft

DNT mener at større naturområder må skjermes helt mot skuterkjøring.
DNT mener at større naturområder må skjermes helt mot skuterkjøring. Foto: DNT

  - Dette hastverksarbeidet vil føre til at vi får en svak lov, sier Berit Kjøll.

Klima- og miljødepartementet sendte i dag ut forslag til endringer i motorferdselloven på høring.  Det nye lovforslaget er tilnærmet lik det tidligere prøveprosjektet som ble avsluttet etter sterk kritikk.  - Dette hastverksarbeidet vil føre til at vi får en svak lov og vi etterlyser klare, nasjonale føringer. En slik lov vil føre til at friluftslivet og det norske folk taper stort, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.

- Skuffet
Fram til i dag har snøskuterkjøring i Norge i hovedsak vært begrenset til nødvendig nyttetransport.  I det nye lovforslaget legger departementet opp til at kommunene nå kan etablere løyper for fornøyelseskjøring.

-    I en så viktig sak burde Sundtoft utredet grundig hvilke konsekvenser snøskuterkjøring vil ha for naturmangfold, friluftslivet og folkehelse. Vi er skuffet over at ikke regjeringen lytter til et overveldende flertall i befolkningen som ikke ønsker flere snøskutere i naturen, sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.

Mister stille natur
Natur- og miljøbarometeret fra Miljødirektoratet i juni viste at motstanden mot snøskutere øker, og at to tredjedeler av befolkningen ikke ønsker mer snøskuterkjøring i Norge.
-    Noe av det folk setter mest pris på ved Norge er den flotte naturen og muligheten til å gå turer. Dette er en type aktivitet som det store flertallet i Norge benytter seg av. Muligheten til å oppleve naturen uten forstyrrende motorstøy er en verdi som vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på for kommende generasjoner, sier Kjøll.

Lovforslaget legger opp til få nasjonale begrensninger på muligheten til å etablere snøskuterløyper.
-    DNT er for at man skal kunne bruke snøskutere til nødvendig nyttetransport. Men vi er i mot å åpne for snøskuterløyper til fornøyelseskjøring. Dersom regjeringen vil gi kommunene mulighet til å etablere noen slike løyper, mener vi det må skje innenfor klare nasjonale rammer som sikrer hensynet til natur og friluftsliv, sier hun.

DNT vil i sin høringsuttalelse komme med konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres. 
-    Vi mener blant annet at større naturområder må skjermes helt mot unødvendig snøskuterkjøring med klare nasjonale føringer. Dessuten må det settes strengere krav til kommunene enn det regjeringen legger opp til når det gjelder å utrede konsekvenser og ta hensyn til natur og friluftsliv når de skal vurdere å etablere løyper lokalt, sier Berit Kjøll.
Berit Kjøll
Berit Kjøll

Annonse