Regjeringen stanser snøskuterforsøket

DNT har fått gjennomslag for å stanse forsøksordningen. Nå står slaget om innholdet i ny lov.
DNT har fått gjennomslag for å stanse forsøksordningen. Nå står slaget om innholdet i ny lov. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Torsdag 19. juni ble det klart at regjeringen avslutter forsøket med fornøyelseskjøring med snøskutere, slik Den Norske Turistforening har krevd.

- Nå jubler vi! Det er gledelig at regjeringen nå lytter til sivilombudsmannen og setter en stopper for snøskuterforsøket, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Kunngjøringen fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft kom da Stortinget debatterte forslaget fra Arbeiderpartiet og Venstre om å stanse forsøksordningen og be regjeringen legge fram et lovforslag for Stortinget. En uke tidligere kom Sivilombudsmannen med sin vurdering av saken der han slo fast at forsøksordningen var ulovlig.

Krever reell høringsprosess

Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om snøskuterkjøring allerede i midten av juli med ti ukers høringsfrist, og få vedtatt en ny lov før jul i 2014.  

- Nå forventer vi en grundig og reell høringsprosess om ny lov. DNT vil kjempe for at hensynet til natur og friluftsliv skal ligge til grunn i den nye loven, sier Kjøll.

I påvente av Stortingets behandling lovforslaget fra regjeringen krever DNT at det lokale arbeidet som ble igangsatt under det ulovlige forsøket stanses.

- Kommunene må få et tydelig signal om at de må vente på Stortingets behandling av en ny lov. Nå som forsøket er avsluttet er det ikke noe lovgrunnlag for å innføre snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, og Stortinget har ikke lagt rammene for hva som vil bli tillatt, sier Kjøll.

Annonse