- Sats på friluftslivet

DNT ung aktiviserte i 2013 over 30.000 ungdom mellom 13-26 år. Det er 37 prosent mer enn året før. Her fra landsmøtet på Gaustablikk i helgen.
DNT ung aktiviserte i 2013 over 30.000 ungdom mellom 13-26 år. Det er 37 prosent mer enn året før. Her fra landsmøtet på Gaustablikk i helgen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

1,4 prosent av spillemidlene til idrett og friluftsliv gikk i fjor til friluftsliv. Nå krever DNT ung at myndighetene satser mer på den aktivitetsformen folk flest ønsker å drive med.

Les hele resolusjonen til DNT ung her

66 deltakere fra 21 DNT ung-grupper var i helgen samlet til landsmøte på Gaustablikk i Telemark. Et samlet landsmøte står bak resolusjonen om at myndighetene må satse mer på friluftslivet.

- Friluftsliv har et enormt potensial til å øke livskvaliteten til innbyggerne i Norge, og flertallet av befolkningen sier at å gå på tur er deres foretrukne aktivitetsform. I motsetning til mye annet har friluftsliv lite frafall, det er noe de fleste fortsetter med og har glede av hele livet, sier DNT ung leder Hanna Melhus.

Et enormt potensiale
Tall fra Helsedirektoratet sier at Norge har en mulig velferdsgevinst på 239 milliarder kroner per år ved økt fysisk aktivitet. Hvert år aktiviserer DNT 800 000 gjennom sine turer og aktiviteter, og potensialet er stort. 7 av 10 inaktive oppgir i undersøkelser at de har lyst til å begynne med friluftsliv.

- Det er ingen tvil om at friluftsliv har blitt svært populært, og friluftsliv får folk i aktivitet. Allikevel er altfor mange nordmenn for lite aktive i hverdagen, ved å øke løyvingene til friluftsliv kan vi i DNT ung være med og gi et bedre tilbud til disse, sier Melhus.

Folk flest vil på tur
I fjor aktiviserte DNT over 30.000 13-26-åringer gjennom sine turer og aktiviteter. Det er en økning på 37 prosent fra året før. Med rapporter om frafall fra idretten og mindre aktivitet blant ungdom er dette en ny og spennende trend.

- Frivillige organisasjoner sparer myndighetene for store helseutgifter hvert år. Myndighetene må se potensialet. At kun 1,4 prosent av de 1,62 milliardene som tildeles «idrett og friluftsliv» hvert år går til den aktivitetsformen som folk flest ønsker å drive med, synes vi er veldig rart. Det er på tide at myndighetene endrer på dette, sier Melhus.

- Myndighetene må tenke seg om, det skurrer når 1,4 prosent av de 1,62 milliardene som tildeles «idrett og friluftsliv» går til den aktivitetsformen som folk flest ønsker å drive med, sier landstyret i DNT ung. Fra venstre: Reidun Eldegard, Johanne Grue Reiten, Jens Kristian Øvstebø, Stig Øystein Schmidt, Hanna Melhus og Marie Fossen Nordal.
- Myndighetene må tenke seg om, det skurrer når 1,4 prosent av de 1,62 milliardene som tildeles «idrett og friluftsliv» går til den aktivitetsformen som folk flest ønsker å drive med, sier landstyret i DNT ung. Fra venstre: Reidun Eldegard, Johanne Grue Reiten, Jens Kristian Øvstebø, Stig Øystein Schmidt, Hanna Melhus og Marie Fossen Nordal. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse