DNT Ung trenger deg!

Landsstyret på surfekurs i Hoddevika.
Landsstyret på surfekurs i Hoddevika. Foto: Johanne Grue Reiten

Er du engasjert, aktiv og kreativ? Er du mellom 13 og 26 år?


Da vil Norges største friluftsorganisasjon for ungdom ha deg!

DNT ung drives for og med ungdom. Nå trenger vi tre nye medlemmer til landsstyret, og vi vil ha med deg som er engasjert i å utvikle og drifte organisasjonen vår. Vi trenger deg som har lyst å skape og fortelle om våre aktiviteter. To av styreengasjementene går over ett år, og ett er en full to års-periode.

Landsstyret i DNT ung er en unik mulighet for deg som har lyst å jobbe med prosjekter i Norges største ungdomsorganisasjon. Du får delta i et inkluderende og hyggelig miljø, med varierte arbeidsmåter- og oppgaver, og alle har den samme målsetningen: å skape gode naturopplevelser for ungdom. Bli med på laget! 

– Stig Øystein Schmidt, leder i DNT ung.

Du må være innstilt på å sette av en god del tid til vervet, da landsstyret i DNT ung har mellom seks og syv styremøter i året. Alle reiser blir dekket. De fleste møtene finner sted i DNTs lokaler på Youngstorget i Oslo, mens noen er helgemøter med innlagte turer. 

Som styremedlem har du ansvar for en egen region, og tar ellers del i de prosjektene du har lyst å jobbe med. 

Dette er en super måte å bygge nettverk på, og en lett vei inn til andre organisasjoner, arrangementer og festivaler. Styret har også mulighet til å drive egenutvikling i form av turer og kurs.

Høres det ut som dette kan være noe for deg? Få foreningen din til å foreslå deg som kandidat til DNT ungs landsstyre innen 8. februar.

Nye styremedlemmer blir valgt inn ved landsmøtet i begynnelsen av april.

For spørsmål om landsstyret eller vervene, ta kontakt med styremedlem Jens Øvstebø på jens@dntung.no eller 45885132.

Annonse