DNT ønsker mer handlekraft

Frivillige gjør en fantastisk innsats for at alle kan få oppleve gleden over å bevege seg i naturen. Vi har mye å hente på at det offentlige og frivillige samarbeider tett, understreket statsråden på sitt besøk hos DNT Sør og Kristiansand kommune. Her på tur med styreleder i DNT, Berit Kjøll.
Frivillige gjør en fantastisk innsats for at alle kan få oppleve gleden over å bevege seg i naturen. Vi har mye å hente på at det offentlige og frivillige samarbeider tett, understreket statsråden på sitt besøk hos DNT Sør og Kristiansand kommune. Her på tur med styreleder i DNT, Berit Kjøll. Foto: Mette Øinæs Habberstad

Frivillige organisasjoner sparer myndighetene for store helseutgifter hvert år.
- Samarbeider kommunene med oss får de flere aktive og glade innbyggere, sier Den Norske Turistforening.

Tirsdag besøkte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Kristiansand for å se hvordan kommunen og de frivillige organisasjonene i byen samarbeider for å få flere ut i naturen i hverdagen.

- Det er mye å vinne på et samarbeid mellom myndigheter og frivillige organisasjoner. Frivillige bidrar til å få folk i aktivitet der folk bor. Slik kan vi styrke folkehelsearbeidet i kommunene. Tilgangen til natur- og rekreasjonsområder gjør terskelen for å komme i gang med enkel aktivitet lavere, sier Jan Tore Sanner.

Aktivitet gir milliarder tilbake

Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge har en velferdsgevinst på opptil 239 milliarder kroner pr år ved økt fysisk aktivitet. Hvert år aktiviserer Den Norske Turistforening over 800.000 gjennom sine turer og aktiviteter hvert år. En stor del av disse aktivitetene foregår i nærområdene.

- Å gå på tur er den formen for fysisk aktivitet som flest inaktive kunne tenke seg å begynne med. Ved å tilby billige og gratis tilbud i nærmiljøet der folk bor når vi stadig nye grupper, og gjennom vår satsing på turstier i nærområdet blir bynære opplevelser tilgjengelig for alle. Bare i Kristiansand kommune er det frivillige arbeidet DNT bedriver verdt over 1 million kroner, sier Berit Kjøll.

En krone blir fort ti

Men stadig mer aktivitet skaper større krav til administrasjon. Derfor har Den Norske Turistforening og Sunne kommuner inngår partnerskap for å gjøre det enkelt for myndighetene og frivilligheten å samarbeide. Denne uken har de invitert kommunalministeren og helseministeren til ulike byer for vise frem hvor mye det offentlige kan få til ved å samarbeide med frivillige organisasjoner. Fredag besøker helseminister Bent Høie Sandnes kommune og Stavanger Turistforening for å se nærmere på samarbeidet der.

- Målet er å vise hvordan en krone til frivilligheter gir mangedoblet gevinst tilbake. Å samarbeide med frivillige kan gi enorme synergieffekter. Vi samarbeider allerede med mange kommuner, nå gleder oss nå til å inngå enda flere lokale partnerskap både med kommuner og fylkeskommuner, sier Berit Kjøll

Frivillige i DNT Sør bidro til å varte opp besøkende under aktivitetsdagen i Kristiansand tirsdag.
Frivillige i DNT Sør bidro til å varte opp besøkende under aktivitetsdagen i Kristiansand tirsdag. Foto: Mette Øinæs Habberstad

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 11. februar 2014