Mer kunnskap om vindkraft

Vindkraftverk betyr også nye veier og store inngrep i terrenget.
Vindkraftverk betyr også nye veier og store inngrep i terrenget.

Seminaret "Blowin' in the wind" skal gi mindre konflikter og mer kunnskap om vindkraft. 

•    

Meld deg på

vindkraftseminaret «Blowin ‘ in the wind» 28.februar – 1. mars.Norge mangler en plan for utbygging av fornybare energikilder og en politikk som avklarer hvordan vi skal unngå naturødeleggelse.
På seminaret «Blowin in the wind” møtes politikere, utbyggere, naturvernere og  “mannen i gata” for å diskutere  vindkraft  i Norge.

-    I løpet av seminaret kommer vi blant annet til å studere hvordan de har løst vindkraftutfordringene andre steder i verden.  Vi vil også fokusere på hvordan man best mulig kan samarbeide om viktige vindkraftsaker lokalt, sier Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Turistforening.

Vindkraftkonferansen fredag 28. februar er åpen for alle.  Deltakeravgiften er 900 kroner og påmelding må skje snarest. Fredag 28. ettermiddag og lørdag vil det være en intern samling for medlemmer og tillitsvalgte, for å gi dem et bedre kunnskapsgrunnlag til å arbeide og samarbeide om viktige lokale vindkraftsaker.

Trenger bedre saksbehandling
I dag er det blitt bygget 23 vindkraftverk  i Norge. Ca 80 nye anlegg har fått konsesjon og ca 75  søknader ligger inne til behandling av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

-    Mange tillatelser til bygging er blitt gitt uten at det totale presset på norsk natur er vurdert.  Samtidig antar vi at mange vindkraftanlegg som har fått konsesjon, ikke kommer til å bli bygget uansett.  Dersom vi hadde gjort ting annerledes kunne vi unngått mange konflikter, sier Oddvin Lund, fagsjef i naturforvaltning i Den Norske Turistforening.

Ønsker stopp
Selv om hovedmålet med seminaret er  mer kunnskap, er Den Norske Turistforening ikke fornøyd med dagens håndtering av vindkraftsaker.

-    Vi ønsker stopp av  vindkraftutbygging som skader verdifull natur.  Foreløpig registrerer vi ikke noen politisk vilje til å se nøye på nytten og skadevirkningene av vindkraft.  Vi håper kunnskap om temaet kan hjelpe, sier Oddvin Lund.


Vindkraftseminaret blir arrangert av Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) som består av Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, WWF-Norge og Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Annonse