Ny merkehåndbok viser vei i norsk natur

Et firkløver som har stor tro på at felles skilting vil gjøre det mer attraktivt å ferdes i norsk natur. Fra venstre reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Per-Arne Tuftin, generalsekretær i DNT Nils Øveraas, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund Morten Dåsnes og styreleder i Innovativ Fjellturisme Knut Koren.
Et firkløver som har stor tro på at felles skilting vil gjøre det mer attraktivt å ferdes i norsk natur. Fra venstre reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Per-Arne Tuftin, generalsekretær i DNT Nils Øveraas, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund Morten Dåsnes og styreleder i Innovativ Fjellturisme Knut Koren. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Turistene etterlyser bedre skilting når de bruker naturen på ferien i Norge, viser en undersøkelse fra Innovasjon Norge. Nå lanseres den nye Merkehåndboka med system og maler for skilting og merking, som skal sikre at folk finner frem i den norske naturen.  

- Målet er at alle som bruker naturen skal møte på likt system for merking og tilrettelegging uansett hvor i Norge de beveger seg. Når folk kjenner igjen skiltene og systemet gjør vi det enklere for folk å få gode naturopplevelser, sier Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

Organisasjonen har sammen med Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Innovativ Fjellturisme og Innovasjon Norge utviklet en ny merkehåndbok, med et helhetlig system for alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel for vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.

Banebrytende arbeid

-Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge viser at skilting og informasjon er ett av de områdene som turistene er misfornøyd med og hvor vi har et stykke igjen å gå, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin. - Den nye merkehåndboka er et banebrytende arbeid også i internasjonal sammenheng, og blir avgjørende i videreutviklingen av bedre tilrettelegging i naturen, sier han.

Senker terskelen for å ta i bruk naturen

Hele 80 prosent av befolkningen har, ifølge tall fra Helsedirektoratet, et forbedringspotensial når det gjelder fysisk aktivitet.

- Skal vi nå den lite aktive delen av befolkningen, og senke terskelen for å ta i bruk naturen og nærmiljøet for en bedre folkehelse, er vi avhengig av en entydig og god merking av stier og turmuligheter. Den nye merkehåndboka er et glimrende bidrag i denne sammenheng, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Bedre sikkerhet og trygghetsfølelse

Tuftin tror et nasjonalt system for skilting og gradering av turløyper er viktig for å heve kvaliteten på det norske vandreproduktet.

- Et slikt system vil styrke vår posisjon i konkurranse med andre nasjoner som tilbyr vandring som aktivitet. Det vil også bedre sikkerheten til turistene, da de lettere kan velge turer ut fra egne forutsetninger, sier Tuftin.

- Innovativ Fjellturisme har gjennom sine prosjekt for skilting og gradering tilført en viktig del for at turistene skal føle seg trygge ved bruk av utmark. Gjennom samarbeidet med DNT og FL er vi veldig tilfreds med samordningen av den forrige merkehåndboka og våre retningslinjer for felles maler og gradering, sier Knut Koren, styreleder i Innovativ Fjellturisme.

Du kan bestille eller laste ned Merkåndboka på www.merkehandboka.no

Fakta om Merkehåndboka

  • Boka erstatter ”Merkehåndboka – Håndbok for tilrettelegging og merking av turruter i fjellet, skogen og langs kysten”, utgitt av Den Norske Turistforening (DNT), Forbundet KYSTEN (FK) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i 2009 og heftet «Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen», utgitt av Innovativ Fjellturisme AS 2011
  • Håndboka har, i tillegg til en oppdatering fra 2009-utgaven, integrert den nasjonale malen for skilting og gradering samt oversikt over aktuelle symboler til bruk på skilt, brosjyrer og på aktuelle nettsider
  • Boken inneholder også blant annet følgende temaer; Planlegging, tilrettelegging, merking, gradering, skilting og innmelding av nye og endrede ruter til Kartverket
  • Håndboka består av en hovedbok og en nettside, der håndboka også kan bestilles eller lastes ned: www.merkehandboka.no

Annonse

Skrevet av Christian Strand 29. januar 2014