Ungdom aksjonerer mot snøscootere

DNT ung-leder Hanna Melhus leder aksjonen foran Stortinget på onsdag.
DNT ung-leder Hanna Melhus leder aksjonen foran Stortinget på onsdag. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Onsdag 18. desember aksjonerer ungdom fra Den Norske Turistforening og en rekke andre frilufts- og naturvernorganisasjoner foran Stortinget. Målet er å stoppe snikinnføringen av snøscootere

Regjeringen har gitt tillatelse til at alle de 106 kommunene som har søkt får lov til å delta i en forsøksordning for fornøyelseskjøring med snøscooter.

- Vi tror ikke politikerne har tenkt nøye over konsekvensene før de setter i gang forsøksprosjektet. Mange vil oppleve dette som et tydelig signal om en permanent lovendring, og at det vil føre til en stor økning i antall snøscootere. Selv med dagens lovverk har det de siste ti årene blitt en dobling av antall snøskutere, vi frykter at dette vil øke ytterligere, sier leder for DNT ung, Hanna Melhus.

Ønsker demokratisk prosess
Den Norske Turistforening, FRIFO, og en rekke naturvernorganisasjoner og grunneiere krever at forsøket stoppes og at en demokratisk prosess settes i gang.

- Slik regjeringen nå går fram, endres hovedregelen i lovverket uten at det har vært behandlet av Stortinget. Dette er i praksis en snikinnføring av en lovendring. Skal loven endres må dette foregå på en demokratisk måte der alle sider av saken blir belyst, og alle parter blir hørt, sier Melhus.

42.000 underskrifter
Onsdag morgen klokken 10.00 vil aksjonistene levere 42.000 underskrifter fra kampanjen «Ja til stille natur!» til miljøvernminister Tine Sundtoft. Aksjonistene håper at regjeringen vil stoppe forsøksordningen og heller ta endringen av motorferdselloven gjennom Stortinget.

- Dette handler om at naturen og friluftslivet tilhører alle. Hvis vi åpner for fornøyelseskjøring med skuter vil interessene til relativt få skuterkjørere gå foran interessene til alle vi som vil oppleve den uberørte naturen, stillheten og følelsen av frihet når man er alene med naturkreftene, sier DNT ung-leder Hanna Melhus.

Informasjon om aksjonen
Onsdag 18. desember 9.00-10.00 aksjonerer en rekke frilufts- og naturvernorganisasjoner på Eidsvolls plass. Klokken 10.00 vil miljøvernminister Tine Sundtoft komme ut og motta de 42.000 underskriftene fra kampanjen «Ja til stille natur». DNT ung-leder Hanna Melhus er tilgjengelig vil være tilgjengelig for intervju fra klokken 9.00.

Den Norske Turistforening ønsker å bevare uberørte naturen, stillheten og følelsen av frihet når man er alene med naturkreftene.
Den Norske Turistforening ønsker å bevare uberørte naturen, stillheten og følelsen av frihet når man er alene med naturkreftene. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 17. desember 2013