Jubler for grunnlovsforslag

DNTs generalsekretær Nils Øveraas
DNTs generalsekretær Nils Øveraas

Friluftslivets organisasjoner jubler over at SV i dag har fremmet forslag i Stortinget om å grunnlovsfeste allemannsretten.

- Dette er et viktig og svært gledelig initiativ fra SV på tampen av Friluftslivets år. Retten til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen er en del av vår kulturarv og et viktig prinsipp som også bør gjenspeiles i grunnloven. God tilgang til norsk natur er helt avgjørende for muligheten til å drive friluftsliv, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas.

Allemannsretten under press

Allemannsretten er i dag regulert blant annet i friluftsloven fra 1957. Den gir alle tilgang til turer i skogen og på fjellet, til fots og på ski, bading, telting, ankring av båt, høsting av ville bær og blomster, og fritidsfiske i sjøen. De tre organisasjonene mener grunnlovsfesting er viktig for å løfte allemannsretten opp på et nivå med andre grunnleggende norske rettigheter.

- Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den under press hver eneste dag, både i strandsonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Derfor er det viktig med et overordnet vern som kan hindre uthuling av dette viktige prinsippet, sier daglig leder i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Organisasjonene håper nå på full tilslutning fra Stortinget.

- Gjennom Friluftslivets år har vi opplevd stort engasjement og bred politisk enighet om betydningen av friluftsliv og allemannsretten. Vi håper og forventer derfor bred oppslutning om dette forslaget, sier daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes. 

Annonse