Felles front mot snøscooter-politikk

Styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas har friluftsliv, naturvernere og grunneiere i ryggen i snøscooter-protesten.
Styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas har friluftsliv, naturvernere og grunneiere i ryggen i snøscooter-protesten. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Friluftsliv, naturvernorganisasjoner og grunneiere samler seg i kampen mot regjeringens snøscooter-politikk. Målet er å få saken behandlet i Stortinget.

- En rekke organisasjoner har gått sammen med FRIFO om et felles opprop. Fokuset nå er ikke på hva slags type snøscooterkjøring som er akseptabelt, men på prosessen og på å få saken behandlet i Stortinget. Dette er noe som en rekke grupper har uttrykt sin støtte til, sier generalsekretær Lasse Heimdal i FRIFO.

Les oppropet her

Grunneiere slutter seg til
Regjeringen ga nylig alle 105 kommuner som har meldt interesse for å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, lov til å delta i forsøksordningen. En lang rekke friluftslivs- og miljøvernorganisasjoner har kalt vedtaket en krigserklæring. Mandag ble det holdt krisemøte i Oslo mellom norsk friluftsliv, naturvernorganisasjoner, grunneiere og skogeiere. Da sluttet også Norges Bondelag og Norsk Hyttelag seg til alliansen.

- Vi mener regjeringen går fram på en uryddig og ulovlig måte, ved å presse gjennom en endring for rekreasjonskjøring i Norge, uten at Stortinget er ordentlig involvert. Det er udemokratisk og svært uheldig for alle parter, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas.

Uryddig og udemokratisk prosess
Vedtaket om å utvide forsøksordningen ble forrige uke klaget inn for Sivilombudsmannen, og samtidig startet en underskriftskampanje på www.stillenatur.no som til nå har fått over 37.000 underskrifter.  Den store alliansen over frilufts- og naturvernorganisasjoner er oppgitt over statsråden som de mener forsøker å misbruke en forsøksordning for å innføre en nasjonal endring.

- Vi har bedt statsråden vente til lovligheten i framgangsmåten er avklart. Det har hun avvist, og det oppfatter vi som provoserende. Med så mange organisasjoner i ryggen viser vi at dette er en stor og tung sak. Vi har fått signaler fra andre deler av Stortinget om at saken tas alvorlig, og nå håper vi at miljøvernministeren lytter og snur, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Disse organisasjonene har sluttet seg til oppropet:

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)*
Norges Bondelag
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Bellona
SABIMA
Norsk Hyttelag

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 3. desember 2013