Ulovlig frislipp av snøscooterkjøring

75 prosent av befolkningen har sagt at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i naturen. Et frislipp av snøscooterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve stille natur.
75 prosent av befolkningen har sagt at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i naturen. Et frislipp av snøscooterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve stille natur. Foto: Trude Blåsmo

Miljøverndepartementet hever seg over Stortinget når de starter nytt forsøk med snøscooterkjøring.

Departementet bruker forsøksloven til et ulovlig frislipp, istedenfor å gjennomføre en grundig og demokratisk lovprosess i Stortinget.

- Dette er en krigserklæring mot alle som er glad i stille natur. Vi er opprørt over en ulovlig og udemokratisk prosess og har derfor sendt inn klage til Sivilombudsmannen, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening. 

Snikinnføring
Alle 105 kommuner som har søkt om å delta i et forsøksprosjekt for snøscooterkjøring har fått godkjenning fra Miljøverndepartementet.  Da er det ikke lenger et forsøk, men noe som gjelder alle. Forsøksprosjektet er en snikinnføring som omgår Stortinget og norsk lov. På vegne av det norske folks kjærlighet til naturen sier FRIFO, DNT og Virke Reise stopp.

- Det handler om et verdivalg, nemlig frihet fra støy. Naturens ro og stillhet blir viktigere og viktigere i et hektisk samfunn. 75 prosent av befolkningen har sagt at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i naturen. Et frislipp av snøscooterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve stille natur, sier Kjøll.

Støtt oppropet mot ulovlig frislipp av snøscooterkjøring her

Ønsker samarbeid
DNT har ved flere anledninger forsøkt å invitere til dialog med Miljøvernminister Tine Sundtoft til ingen nytte. En ny lov om motorferdsel kan ikke lages uten at alle interesser får en stemme.

-Vi er enige i at kommunene i større grad skal forvalte motorisert ferdsel i naturen. Men dette må skje innenfor tydelige nasjonale rammer. Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må legge de overordnete føringene. Vi oppfordrer miljøvernministeren til samarbeid om hvordan fremtidens friluftsliv og motorisert ferdsel i naturen skal forvaltes, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening. 

Saken i korte trekk:

Miljøverndepartementet sendte fredag 15. november ut et varsel om at alle de 105 kommunene som har søkt om det, og ikke bare de 40 det var lagt opp til, skal få være med i forsøksprosjektet for fornøyelseskjøring med snøscooter. Dette er i praksis en ulovlig snikinnføring av et frislipp, og i brudd med forsøksloven. Det er ikke lenger en forsøksordning når alle norske fjellkommuner får være med. Nå varsler friluftslivets og reiselivets organisasjoner opprør på vegne av friluftslivet.

Da Miljøverndepartementet annonserte dette frislippet, ba DNT, FRIFO og Virke umiddelbart om hastemøte. Dette ble ignorert av miljøvernministeren. Nå har alliansen sendt inn en klage til sivilombudsmannen for det vi mener er et ulovlig forsøksprosjekt. Det oppfattes som udemokratisk at beslutninger ble tatt i lukkede rom, uten en høring der friluftslivet ble involvert.

- Miljøverndepartementet misbruker forsøksloven til et ulovlig frislipp av snøscooterkjøring, istedenfor å gjennomføre en grundig og demokratisk lovprosess i Stortinget. Dette er ikke greit, sier styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas i Den Norske Turistforening.
- Miljøverndepartementet misbruker forsøksloven til et ulovlig frislipp av snøscooterkjøring, istedenfor å gjennomføre en grundig og demokratisk lovprosess i Stortinget. Dette er ikke greit, sier styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas i Den Norske Turistforening. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 26. november 2013