Millioner fra spillemidlene til DNT

Reindalseter er en av hyttene som får spillemidler i år.
Reindalseter er en av hyttene som får spillemidler i år. Foto: Marius Dalseg

Nesten 26 millioner kroner av årets spillemidler fra Norsk Tipping er gitt til hytteprosjekter og trygg ferdsel i naturen.

Vedlikehold, opprusting og utvikling av DNT sine hytter er en krevende og kostbar oppgave. For DNTs medlemsforeninger er spillemidlene fra Norsk Tipping avgjørende for at DNT skal kunne tilby aktiviteter og bygge og rehabilitere hytte- og rutenettet.  

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, uttrykker takknemlighet på vegne av hele DNT.  

– Disse pengene bidrar til at flest mulig får oppleve glede i naturen. Spillemidlene bidrar til alt fra å skifte ut gamle tak, bygging av lager for blant annet madrasser, oppgradering av varmeanlegg, bygging av nye hytter og merking av stier og ruter - i fjellet, ved kysten og i lavlandet. Spillemidlene bidrar godt over hele landet, sier Dag Terje Klarp Solvang. 

Mange hytter får midler  

I år er det 51 prosjekter i DNT som får til sammen 25,9 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping.  

Pengene som nå er tildelt går til vedlikehold og andre arbeider ved overnattingshytter og sikringbuer, og til traseer og broer som er med på å gjøre ferdsel mulig og trygt.  

– Norsk Tipping er en viktig bidragsyter til fremtidig turglede. Bidragene fra Norsk Tipping er helt avgjørende for å sikre vårt aller viktigste formål: Å legge til rette for det enkle friluftsliv og å skape gode natur- og turopplevelser. Både for oss som lever i dag – og for generasjoner som kommer, sier Klarp Solvang. 

Overnattingshyttene som får midler i år Sota sæter, Bjørneggen, Gaukhei-hytta, Nersetra, Turlagsstua, Grøvudalshytta, Liomseter, Nørdstedalseter, Iungsdalshytta, Gjendesheim, Reindalseter, Veslefjellbua, Darrebu og Sundmork.  

DNT har mer enn 550 betjente, selv- og ubetjente hytter i hele landet.  

Overskudd til gode formål 

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet. Det har de gjort siden oppstarten i 1948, og i løpet av disse årene har de bidratt med over 135 milliarder kroner til gode samfunnsformål.  

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping som fordeles til idrett, kultur, friluftsliv, humanitære- og frivillige organisasjoner, og DNT har de siste fem årene mottatt over 100 millioner totalt til hytte- og rutetiltak. 

Annonse