Styrker drukningsforebygging

Kajakktur ved Gammeløya
Kajakktur ved Gammeløya Foto: Marius Dalseg

DNT er med i den nye paraplyorganisasjonen Flyte.  

Hvert år drukner i snitt 93 mennesker i Norge. Det går nå en rekke organisasjoner og aktører sammen for å forebygge. Den Norske Turistforening er med.  

Flyte er en ny paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. Organisasjonen skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging - som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker. 

Viktig for kystfriluftslivet 

Flyte ble formelt stiftet i april 2022, og lansert 28. juni. Siv Jensen er daglig leder. 

Anne-Mari Planke, avdelingsleder for natur og friluftsliv i DNT, er styremedlem i den nye organisasjonen.  

– Sikkerhet i og på vannet er et viktig tema som vi har med oss i alt arbeid med å tilrettelegge for kystfriluftsliv. Vi ønsker å bidra aktivt i det drukningsforebyggende arbeidet i Norge. Vi må øke kunnskapen, jobbe på mange ulike fronter og samarbeide på tvers av organisasjoner, sier Anne-Mari Planke.  

Både operativt og politisk 

På den operative siden skal Flyte drive innsamling og analyse av drukningsdata og bruker dette til å lage undervisningsmateriell, holdningskampanjer, veiledere og kurs . Dette kan benyttes av samtlige av medlemsorganisasjonene, kommuner, skolevesen og andre offentlige etater. Flyte vil med dette både etablere et nasjonalt kompetansesenter for drukning og sikre en faktabasert tilnærming til forebygging, og koordinere den forebyggende innsatsen. 

Politisk jobber Flyte for etableringen av en nullvisjon for drukning, med en tilhørende tiltaksplan og øremerkede budsjettmidler. 

Annonse