Vellykket landsmøte i Haugesund

Landsmøtedeltakerne samlet til middag etter den formelle delens siste dag.
Landsmøtedeltakerne samlet til middag etter den formelle delens siste dag. Foto: Marius Dalseg

Sikkerhet, strategi og digitalisering på dagsorden da DNTs øverste organ samlet seg for første gang etter pandemien.

10. og 11. juni var DNT samlet til landsmøte i Haugesund. Etter to år med digitale landsmøter var det stor entusiasme over å møtes fysisk for å fatte viktige beslutninger for organisasjonen. 

– Dette har vært et vellykket landsmøte. For alle våre medlemsforeninger har det vært svært etterlengtet å kunne møtes igjen for å diskutere retningen videre for DNT. Det har også vært et landsmøte hvor vi har behandlet saker av stor strategisk betydning for DNT, sier Hanasand.  

Vedtok handlingsplan for sikkerhet 

Blant sakene var behandling av «Handlingsplan sikkerhet 2022-2025». Landsmøtet vedtok DNTs første handlingsplan for det overordnede sikkerhetsarbeidet, som bygger videre på DNTs systematiske sikkerhetsarbeid over mange år. Handlingsplanen vil sette en tydelig retning for DNTs sikkerhetsarbeid de neste årene.   

Landsmøtet vedtok også å forlenge DNTs Veivalg 2019-2023 med to år slik at det er gjeldende til og med 2025. Nytt Veivalg skal legges fram til vedtak på Landsmøte 2025 og vil være gjeldende fra 2026-2031. Endringene innebærer også at veivalgsperioden endres fra 5 til 6 år. 

– Både handlingsplanen for sikkerhet og vedtaket om veivalg er strategisk viktige saker for DNT som organisasjon. Vi velger å løfte betydningen av god sikkerhets- og turkultur i hele DNT-fellesskapet, og skal sammen styrke sikkerhetsarbeidet i organisasjonen. Vi velger også å forlenge dagens veivalg med to år for å bruke mer tid på å implementere dagens ambisiøse strategi, noen som gjenspeiles tydelig i budsjettforutsetningene for 2023 som landsmøtet har vedtatt her i Haugesund, sier Hanasand.  

Hanasand trekker også fram digitalisering som et sentralt tema under landsmøtet.  

– Vi er midt inne i en omfattende digitaliseringsstrategi som skal det enklere for folk å bruke oss, og enklere for foreningene å drifte hytter og aktivitet. Dette er et paradigmeskifte i DNT, og det er viktig at vi klarer å stå samlet som forening – med alle medlemsforeninger og turlag – gjennom denne store endringen, sier Hanasand.  

Nye medlemmer av DNTs landstyre 

Trygve Lyshagen Tømmerås fra Voss Utferdslag ble valgt inn som nytt medlem av DNTs landsstyre. Landsstyremedlem Lillian Fjerdingen fra Trondhjems Turistforening og Ragna Renna fra Vesterålen turlag var også på valg, og fikk forlenget tillit fra landsmøtet.  

Etter landsmøtet i Haugesund består DNTs landsstyre av følgende medlemmer:  

 • Per Hanasand, Stavanger Tf. (styreleder)  

 • Gunn Elin Fedreheim, Harstad Turlag 

 • Anna Nes, DNT ung 

 • Berit Reppen Lorentzen, Bergen og Hordaland Turlag 

 • Jan Willy Føreland, DNT Sør 

 • John Lauring Pedersen, DNT Oslo og Omegn 

 • Magnar Bratlien, DNT Gudbrandsdalen 

 • Siri Hatlen, DNT Oslo og Omegn 

 • Lillian Fjerdingen, Trondhjems Turistforening 

 • Ragna Renna, Vesterålen turlag 

 • Trygve Lyshagen Tømmerås, Voss Utferdslag 

 • Siri Vaggen Kanedal, ansattes representant 

Det nye landsstyret i Den Norske Turistforening, sammen med generalsekretæren.
Det nye landsstyret i Den Norske Turistforening, sammen med generalsekretæren. Foto: Marius Dalseg

Resolusjoner og priser 

Årets resolusjoner fra DNT og DNT ung stiller tydelige krav til norsk friluftspolitikk.  

På årets landsmøte i Haugesund 10. og 11. juni vedtok DNT resolusjonen “DNTs tilrettelegging for friluftsliv er et fellesgode”.  Det ble også vedtatt at DNT ungs resolusjon om grunnlovsfesting av allemannsretten skal følges opp i det faglige og politiske arbeidet i DNT.   

Under landsmøtemiddagen etter selve landsmøtet var det tid for å hedre DNTs mange frivillige og ikke minst den mangfoldige innsatsen for bærekraftige løsninger i DNT.

Det ble delt ut bærekraftpris, bærekraftstipend, seks dugnadspriser og DNT ung sin Forgubbelsesbekjempelsespris. 

Åpning av Villa Vibrandsøy

Haugesund Turistforening var vertskap for årets landmøte. En av postene på programmet for landsmøtehelgene var et besøk til Villa Vibrandsøy og offisiell åpning av Villa Vibrandsøy som er Haugesund Turistforenings nye storsatsning. De besøkende fikk høre om den enorme frivillige innsatsen som lagt ned i arbeidet med å restuarere Villa Vibrandsøy og gjøre stedet tilgjengelig for allmenheten. 

Villa Vibrandsøy er bygget om til å bli en av DNTs mest bynære turistforeningshytter med fokus på kystfriluftsliv. Stedet vil ha cirka 25 overnattingsplasser. 

Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn foretok den offisielle åpningen av Villa Vibrandsøy.
Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn foretok den offisielle åpningen av Villa Vibrandsøy. Foto: Marius Dalseg

Hele DNT retter en stor takk til Haugesund Turistforening for vertskapet under årets landsmøte. 

I juni 2023 vil DNT samles til landsmøte i Trondheim.  

Annonse