DNT hyller frivillighet og bærekraftsarbeid

Turi Rudningen er prosjektleder for ReTuren, og kjent for mange fra Symesterskapet på NRK.
Turi Rudningen er prosjektleder for ReTuren, og kjent for mange fra Symesterskapet på NRK. Foto: Marius Dalseg

Bærekraftspris- og stipend delt ut sammen med dugnadspriser og DNTs hedersknapp. 

Under landsmøtemiddagen etter DNTs landsmøte i Haugesund 10. og 11. juni var det tid for å hedre DNTs mange frivillige og ikke minst den mangfoldige innsatsen for bærekraftige løsninger i DNT.

Bærekraftprisen til Turboklubbene i Bergen 

«Turboklubbene» i Bergen og Hordaland Turlag er vinneren av DNTs bærekraftpris 2022! Prisen deles ut for å belønne og vise fram innsats som bidrar til å oppfylle målene i DNTs bærekraftstrategi.

Turboklubbene er en fritidsklubb for barn og barnefamilier i nærmiljøet som organiseres og driftes av frivillige. Målet er å lære barn enkelt og naturvennlig friluftsliv ved å være ute sammen, leke, undre, utforske og lære om naturen. I 2022 resulterte prosjektet i en stor nasjonal satsning som kan bidra til ny giv i Barnas Turlag. 

– Vinneren av årets bærekraftpris bidrar til både sosial og miljømessig bærekraft. Dette er en satsing som har gitt gode resultater, som har stor overføringsverdi og som flere foreninger i DNT allerede har latt seg inspirere av, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.  

Juryen framhever at Turboklubbene bidrar til å fremme nærfriluftsliv i et enkelt og naturvennlig format, til at enda flere kan ta del i friluftslivet uavhengig av bakgrunn, og ikke minst at enda flere blir glad i naturen.  

– For det vi er glade i, det tar vi vare på!   

Bærekraftsstipend til ReTuren Syverksted i Stavanger 

Vinneren av DNTs bærekraftstipend 2022 er ReTuren Syverksted i Stavanger Turistforening! Stipendet på 50 000 kroner deles ut for å muliggjøre gjennomføring av viktige bærekraftstiltak. Stipendet er gitt av DNTs strategiske samarbeidsparntere

Syverkstedet ble startet av Stavanger Turistforening i år. Målet er å bidra til et mer naturvennlig friluftsliv ved å gi turklær og utstyr lengst mulig levetid. Gjennom nytenkende reparasjoner, redesign og kurs ønsker ReTuren å begeistre og inspirere.  Prosjektleder er Turi Rudningen, kjent for mange fra Symesterskapet på NRK.  

– Vinneren av årets bærekraftstipend er et direkte svar på DNTs ambisjon om å redusere friluftslivets fotavtrykk. Dette er et nyskapende og modig prosjekt med stort potensial for å spre inspirasjon til andre DNT-foreninger, og også utover DNT, sier styrelederen i DNT.  

Miljømessig bærekraft går som en rød tråd gjennom alt de gjør, med sirkularitet og nullsvinn som viktige prinsipp.   

Juryen framhever at ReTuren konkretiserer på en god måte et bidrag til løsning på friluftslivparadokset – at de som er glade i naturen også har negativ påvirkning på den, spesielt ved bruk og kjøp av nytt utstyr.  Juryen påpeker at ikke bare hele prosjektet, men også elementer av det, kan være til inspirasjon for andre DNT-foreninger.   

Håpet er at tildelingen vil være viktig starthjelp i etableringsfasen, spesielt når det gjelder kursvirksomhet.  

En jury bestående av representanter fra DNTs landsstyre, medlemsforeningene og DNT sentralt har kåret vinnerne av pris og stipend. De har behandlet mange gode forslag til kandidater.

Seks dugnadspriser delt ut 

DNTs dugnadspris tildeles personer som har utmerket seg med engasjement og innsats for DNT. 

Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening eller sitt turlag. DNT er helt avhengig av denne innsatsen og hederstegnet deles ut i takknemlighet for innsatsen. 

– Prisen er en anledning for hele DNT-familien til å vise sin takknemlighet til våre frivillige over hele landet. DNTs største styrke er frivillighet, og den aller største æren for tilbudet vårt er det de frivillige som fortjener, sier Per Hanasand.  

Dette er vinnerne av dugnadspriser i 2022:  

Selma Blanco (DNT ung Bergen) 
Inge og Vibeke Tjøm (DNT Sør) 
Knut Eggen (DNT Engerdal og Trysil) 
Eirik Gudmundsen (Kristiansund og Nordmøre Turistforening) 
Helge L. Jodalen (DNT Vansjø) 
Kristian Tøndel (Trondhjems Turistforening) 

Selma Blanco fra DNT ung Bergen var en av vinnerne av Dugnadsprisen. Her med styreleder Per Hanasand og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.
Selma Blanco fra DNT ung Bergen var en av vinnerne av Dugnadsprisen. Her med styreleder Per Hanasand og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT. Foto: Marius Dalseg

Hedersknapp til Svein Hjorth-Olsen

Svein Hjorth-Olsen fra Aust-Agder Turistforening ble overrasket på scenen under landsmøtemiddagen. Etter å ha blitt ropt opp fra salen, ble han tildelt DNTs hedersknapp for sitt mangeårige engasjement for turistforeningen. Styreleder Per Hanasand framhevet hans arbeid med å løfte kystfriluftslivet til å bli en viktig del av DNTs tilbud. 

Han var nominert til Hedersknappen av Aust-Agder Turistforening og Bergen og Hordaland Turlag, med støtte også fra DNT Telemark og DNT Sør. 

Svein Hjorth-Olsen fra Aust-Agder Turistforening med Hedersknappen.
Svein Hjorth-Olsen fra Aust-Agder Turistforening med Hedersknappen. Foto: Marius Dalseg

Annonse