Feirer friluftslivets ildsjeler

800.000 ønsker å bli frivillig i DNT, viser ny undersøkelse. I helgen skal DNT feire de frivillige som bidrar med nesten 500 årsverk for Den Norske Turistforening hvert år. 

– Jeg vil gjerne sende en stor takk til alle frivillige i DNT, uten dere ville det ikke være noen stier, broer, hytter, gapahuker eller fellesturer - ingen kveldsmatturer for barnefamilier eller grupper med spesielle behov. Det ville ikke vært noen toppturer eller kurs, ingen ungdomsgrupper eller seniorturer. Dere er rett og slett uunnværlige, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Frivillige turledere fra DNT bidrar til at flere kommer seg ut på tur.
Frivillige turledere fra DNT bidrar til at flere kommer seg ut på tur. Foto: Marius Dalseg

En hyllest til dugnadsarbeideren

Søndag 22. mai feirer DNT alle ildsjelene rundt om i landet som gir av sin dyrebare fritid for at flere skal komme seg ut på tur. Vår DNT-dag arrangeres i anledning Frivillighetens år 2022, og synliggjør mangfoldet i DNTs tilbud.

– Dette er først og fremst en festdag for de frivillige i DNT, men vi ønsker også å bruke dagen til å vise fram alt arbeidet som gjøres rundt om landet for at du og jeg skal kunne gå på tur. På søndag kan man delta på alt fra 7-fjellsturen i Bergen, til familiedag i Gudbrandsdalen, og til kompetansehevning for frivillige på Breivoll i Akershus. Variasjonen i turer og arrangementer er stor, sier Klarp Solvang.  

– Det oppsummerer DNT som organisasjon: Noe for alle og alle nivåer!

Broene i fjellet vedlikeholdes og bygges på dugnad.
Broene i fjellet vedlikeholdes og bygges på dugnad. Foto: Marius Dalseg

Flere vil bli frivillig

En undersøkelse utført av Opinion for DNT viser at nær 800.000 nordmenn kunne tenke seg å være frivillig i Den Norske Turistforening. Det er velkomment nytt for DNTs mange medlemsforeninger.    

– Det er veldig gledelig!  Behovet for frivillige er fortsatt stort i de fleste deler av landet. Og det fine er at du ikke trenger å gjøre det for oss. Gjør det for deg selv. Når vi spør våre frivillige om hvorfor de gir av sin tid er det nemlig det de sier. De er frivillige fordi de liker oppgavene, fordi de kommer seg ut på tur, eller fordi de får oppleve fjellet, gjenoppdage nærskogen, eller lage et nytt turtilbud de selv har ønsket seg. Og ikke minst bidrar de fordi det sosiale fellesskapet som oppstår mellom de frivillige gir glede og energi, sier Dag Terje Klarp Solvang.

Frivillige ønsker velkommen til Kom deg ut-dagen på Fløyen.
Frivillige ønsker velkommen til Kom deg ut-dagen på Fløyen. Foto: André Marton Pedersen

En enorm innsats for friluftslivet

DNT består av 56 medlemsforeninger og enda flere lokallag, som arrangerer turer i nærmiljøet, i skogen, ved kysten og på fjellet, og drifter og vedlikeholder 550 hytter som er åpne og tilgjengelige for alle. I tillegg skilter, merker og vedlikeholder de frivillige 22 000 kilometer sti – langt til fjells, og nær der folk bor. Dette er en unik infrastruktur som ikke finnes i noe annet land.

Generalsekretæren minner om at uten de frivillige ville det meste av DNTs tilbud ikke eksistert.  

– Noen maler de 1 million T-ene som viser vei gjennom naturen. Andre bygger broene som gir trygg ferdsel i fjellet. Noen kapper, kløyver og pakker vedsekkene, mens andre sørger for at matlagrene på hyttene er fylt opp. Noen tar med seg grupper på tur – en uke i fjellet, eller en søndag i fjæra. Vi har også ildsjeler som bidrar med sin lange administrative erfaring, og sørger for sikker drift av en forening med over 150 år lang historie, sier Klarp Solvang. 

Foto: John Petter Nordbø

Til inspirasjon

Se filmen om Fareshta Shaheed, som er fra Afghanistan. I 2013 kom hun til Norge og Hemsedal. Da var naturen ingen nær venn. Nå er hun turleder for DNT og har fått et helt nytt liv!

Annonse