Videre samarbeid om turglede og inkludering 

DNT og Norgesgruppen signerte ny avtale november 2021.
DNT og Norgesgruppen signerte ny avtale november 2021. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT og Norgesgruppen forlenger samarbeidet for å inkludere enda flere i friluftslivet.

– Vi er veldig glade for at NorgesGruppen med sin bredde av virksomheter og tilstedeværelse over hele landet fortsatt vil være en av DNTs viktige samarbeidspartnere. ​​​​​​​Med dette kan DNT og Norgesgruppen bruke også de kommende årene på å satse på inkludering og få enda flere til å oppleve den norske naturen, sier Dag Terje Solvang.

Både DNT og Norgesgruppen har røtter som går 150 år tilbake - og begge organisasjonene er til stede over hele landet. DNT med hytter, stier og foreninger, og Norgesgruppen med butikker og engrosvirksomhet. DNT og Norgesgruppen ønsker å fremme et aktivt friluftsliv, sunn mat og bærekraftig utvikling.

– DNT og NorgesGruppen har som fellesmål å koble flest mulig på naturen på en bærekraftig måte, sier Runar Hollevik

– Det gjør vi blant annet gjennom KIWIs satsing på Kom deg ut-dagen, MENYs engasjement i turkonseptet Topp7 og ASKOs fokus på fjellturer for ansatte. Ali Kaffe er dessuten vel etablert som turkaffen, og vi har begynt å se på muligheter for å få til noe på produktsiden når det kommer til sunn turmat.

Den første samarbeidsavtalen mellom DNT og NorgesGruppen ble signert i 2016. I likhet med forrige avtale er den nye avtalen treårig. Den fornyede avtalen gjelder ut 2024.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 8. november 2021