Lettet over dommen i vindkraftsaken på Fosen

Styreleder i DNT, Per Hanasand, ønsker seg en ryddigere og mer forutsigbar konsesjonsprosess i  vindkraftsaker fremover.
Styreleder i DNT, Per Hanasand, ønsker seg en ryddigere og mer forutsigbar konsesjonsprosess i vindkraftsaker fremover. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT er lettet over at Høyesterett gir reineierne på Fosen medhold, og håper dommen får følger for flere vindkraftverk.

I følge Høyesterett er utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia og Roan på Fosen i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging er derfor kjent ugyldig.

- Vi er veldig lettet over utfallet i denne saken. Det viser hvor viktig det er å respektere, ikke bare samene sine tradisjoner og naturbruk, men også natur- og kulturarven i hele Norge.  Stadig flere får øynene opp for for hvilke enorme naturødeleggelser mange av vindkraftverkene har på urørt natur, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Håper på flere revurderinger

DNT er spente på oppfølingen av dommen. Særlig om anleggene på Storheia og Roan skal tas ned og området restaureres, og eventuelt hvor raskt dette kan skje.

- Vi håper at dommen vil åpne for revurdering og rettslig prøving av lignende saker der reindriften er rammet. Vi forventer en grundig gjennomgang av NVE og OED sine faglige vurderinger og retningslinjer, med håp om en ryddigere og mer forutsigbar konsesjonsprosess i framtida, sier Per Hanasand.

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 14. oktober 2021