– Mye lovende, men naturen må ikke bli taperen

Foto: Marius Nergård Pettersen

DNT gleder seg over gode løfter for friluftslivet og frivilligheten i ny regjeringsplattform, men er fortsatt bekymret på vegne av naturen.

– Vi er glade for at den påtroppende regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet med en plattform som inneholder viktige ambisjoner på vegne av friluftslivet, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT).

Turistforeningen ser med forventning på at regjeringen vil legge bedre til rette for nærnaturen.

– Det er et veldig viktig signal at regjeringen vil være med på arbeidet med å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for alle, også i bynære områder. Det er også bra at regjeringen mener allemannsretten skal ivaretas, men vi i DNT skal bidra til å løfte dette enda høyere på agendaen i de kommende fire årene, sier Hanasand.

 I tillegg varsler den påtroppende regjeringen en sterkere satsing på bærekraftig reiseliv, som er noe også DNT jobber med.

De nye regjeringspartiene vil gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur. De vil også gjennomgå og forenkle regelverk og støtteordninger for frivilligheten.

– Dette er bra. Momskompensasjon vil gjør det lettere for oss å drive frivillighet. Frivilligheten må være fri, og vi ser frem til å være en del av regjeringens forenklingsarbeid, sier DNTs styreleder.

Håp og bekymring for naturen

– Vi i DNT er glade for at regjeringsplattformen eksplisitt anerkjenner naturkrisen og inneholder tiltak som skal bidra til å verdsette naturen vår riktig, sier Hanasand.

Han setter likevel spørsmålstegn ved naturtiltakene og energipolitikken som varsles i den nye regjeringens plattform.

Den påtroppende regjeringen planlegger for at det skal produseres mer kraft til industriutvikling og de to partiene vil at det bygges vindkraft på land, forutsatt at det gis lokal aksept og at naturen gis det plattformen omtaler som «behørig hensyn».

– Jeg er svært bekymret for hvordan dette regnestykket skal gå opp og om naturen blir taperen. Den nye regjeringen må ta hensyn til klima- og naturkrisene i alt sitt arbeid. Når skal man bygge ned, når skal man verne og hvordan vil regjeringen jobbe med energieffektivisering, spør Hanasand.

DNTs styreleder er også bekymret for forenklingene av planprosesser som varsles i plattformen.

– Den helt tydelige ambisjonen i plattformen er at makt skal flyttes og prosesser forkortes. Vettet er likt fordelt, men vi er bekymret for at dette vil bidra til at bit-for-bit-nedbyggingen av naturen eskalerer, sier Hanasand.

Per Hanasand er styreleder i DNT.
Per Hanasand er styreleder i DNT. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse