– Ønsker oss større ambisjoner

Styreleder i DNT, Per Hanasand.
Styreleder i DNT, Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT etterlyser en større satsing på natur og friluftsliv når det nye Stortinget skal forhandle om budsjett for 2022.  

– Det siste budsjettforslaget fra regjeringen Solberg er i stor grad status quo for DNT og friluftslivet. Etter nesten to år med pandemi, hvor verdien av friluftsliv og nærhet til natur virkelig har vært avgjørende for svært mange, hadde vi håpet på et mer ambisiøst budsjett, sier DNTs styreleder, Per Hanasand.  

Hanasand sier DNT er glade for at støtten til den digitale turportalen UT.no videreføres, og at foreningen merker seg at samleposten for friluftsaktiviteter er økt noe i forslaget til budsjett. Det skjer etter flere år med kutt.  

– UT.no er svært viktig for frilufts-Norge. Brukerveksten har vært enorm de siste årene. Her når vi ut med inspirasjon som får flere ut i aktivitet, og vi kan bidra til å styre trafikken og begrense slitasje på naturen. Pengene over statsbudsjettet er et viktig bidrag, og vi er glade for at det foreslås videreført. Vi håper også den forsiktige økningen som foreslås på samleposten for friluftsaktiviteter er et signal om at vi i årene fremover kan se en økt satsing på det frivillige friluftslivet. Får vi det, kan vi skape mye mer aktivitet der folk bor, bidra til mer turglede og bedre folkehelse, sier Hanasand.  

For svak natursatsing  

DNTs styreleder er tydelig på at satsingen som varsles i budsjettforslaget for å verne og restaurere natur er prisverdig, men at virkemidlene er for svake.  

– Når verdens ledere har erklært naturkrise er budsjettforslaget et langt skritt unna det krafttaket for naturen som vi mener trengs. Det er gode intensjoner i det regjeringen legger fram. For eksempel er det satt av 2 millioner mer til ordningen hvor kommunene kan søke om penger for å lage kommunedelplaner for natur, slik at ordningen nå er på 3 millioner kroner. Men når vi vet hvor viktig kommunenes arealplanlegging er for å ta vare på naturen, er det åpenbart at det trengs kraftigere tiltak, sier DNTs styreleder.  

Annonse