Friluftskurs på polsk

Grunnleggende friluftskunnskaper er viktig for en trygg og god turopplevelse.
Grunnleggende friluftskunnskaper er viktig for en trygg og god turopplevelse. Foto: Gosia Dvorakova

DNT har digitale friluftskurs du kan ta for en fin, trygg og spennende friluftsopplevelse. Nå har vi også kurs på polsk! 

Polske Gosia Dvorakova er en ildsjel som ønsket at flere av de polske innbyggerne her i landet skulle få gleden av friluftslivet Norge har å by på.  Det ble starten på et samarbeid som har resultert i et eget friluftskurs på polsk. Polske innvandrere utgjør den største innvandrergruppa i Norge.


​​​​​​​Fra populære norske kurs til polsk nyvinning

DNT er Norges største arrangør av kurs innen klatring, bre, fjellsport og andre aktiviteter som krever spesiell friluftslivskompetanse. De siste årene har digitale friluftskurs blitt svært populære.  

Bodø og Omegns Turistforening fikk støtte fra IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og kunne dermed engasjere Gosia Dvorakova til å tilpasse, oversette og videreutvikle DNTs eksisterende kurs til et nytt, polsk kurs på syv moduler. Det er nå tilgjengelig gratis til glede for en ny og viktig gruppe av befolkningen. 

Gosia forteller at friluftslivet betyr mye for henne og familien, og de deler mye fra sitt friluftsliv på sosiale medier. Hun forteller at det de siste årene har kommet mange forespørsler og spørsmål fra andre som har flyttet til Norge fra Polen. 

Friluftsliv betyr mye for Gosia og familien.
Friluftsliv betyr mye for Gosia og familien. Foto: Gosia Dvorakova

– Friluftsliv bidrar til at jeg trives så godt her i landet. Derfor er det viktig for meg å spre det videre og dele det spesielt med polske familier som har små barn og kan bruke naturen som kilde til trivsel, sosial deltakelse og livskvalitet. Friluftsliv er en del av norsk kultur og en flott integreringsarena, sier Gosia Dvorakova. 

Nyttige verktøy

Hun håper at mange gjennom friluftslivet kan forstå norsk tradisjon, bli bedre kjent med nordmenn og at det kan bidra til at de finner seg til rette.  

– Jeg vet at det ikke hjelper å motivere folk til å komme seg ut uten at man gir dem riktige verktøy og et fundament. Derfor består kurset av sju ulike temaer som har med turplanlegging- og gjennomføring å gjøre. Gjennom kurset ønsker vi å bidra til at folk flest kan drive med lavterskel friluftsliv i sitt nærmiljø, og at de føler seg trygg i naturen og at det skjer færre ulykker, forteller hun. 

I samarbeid med DNT tilbyr Gosia digitale kurs for andre polske friluftsinteresserte.
I samarbeid med DNT tilbyr Gosia digitale kurs for andre polske friluftsinteresserte. Foto: Gosia Dvorakova