Nytt samarbeid om naturvennlig friluftsliv

Knutshøe i Jotunheimen.
Knutshøe i Jotunheimen. Foto: Marius Dalseg Sætre

UT.no, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet skal nå gi turfolk mer kunnskap om hvordan man ferdes i nasjonalparker og verneområder på en naturvennlig måte. ​​​​​​​

– Interessen for friluftsliv har økt sterkt de senere årene. Vi må blir bedre til å spre kunnskap om hvordan man skal ferdes i nasjonalparker og øvrige verneområder, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

– Sporløs og naturvennlig ferdsel står sterkt i den norske friluftstradisjonen, men mye av den informasjonen som finnes i dag er lite tilgjengelig, og ofte på et teknisk språk. UT.no er en perfekt kanal for å nå ut til flere med informasjon om hva turfolk må huske på for å ta vare på sårbar natur, sier Klarp Solvang.

Samarbeidet mellom UT.no og Miljødirektoratet vil i første omgang være et pilotprosjekt sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hele 11 nasjonalparker har areal i Innlandet og disse parkene har i alt 18 verneområdeforvaltere, hvorav 13 er ansatt hos Statsforvalteren i Innlandet. Ambisjonen på sikt er å utvide samarbeidet til hele landet.

UT.no er Norges største turportal, og driftes av Den Norske Turistforening i samarbeid med Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund.  

Todelt prosjekt

– Ivaretakelse av natur og gode turopplevelser henger tett sammen. Vi tror alle turgåere setter pris på å kunne ferdes på en måte som er skånsom mot den mest sårbare og bevaringsverdige naturen i et område. Samarbeidet med UT.no vil gjøre det enklere for folk å finne nyttig informasjon om dette, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Prosjektet er todelt. Den ene delen handler om informasjon om nasjonalparker og andre verneområder. Som turgåer bør du få vite når turen du planlegger går gjennom et verneområde, og hvilke spesielle hensyn og regler du bør ha kunnskap om når du går på tur i dette området. Som turgåer vil du også enkelt kunne finne mere generell informasjon og kunnskap om verneområdet du besøker, noe som kan gjøre turen til en enda bedre opplevelse.

Den andre delen handler om OBS-varsler, som skal kunne dukke opp om det er noe du bør være ekstra obs på når man planlegger en tur. Det kan for eksempel være at stor vannføring i vassdrag har ført til skader på gangbroer i området, at du ikke bør ferdes i området av hensyn til villrein eller obs-varsel om forbud mot plukking av ramsløk.

Stort forvalteransvar

– Innlandet forvalter en betydelig del av den nasjonale naturarven med 11 nasjonalparker helt eller delvis innenfor fylket. Dette gir oss unike muligheter for friluftsliv og reiselivsutvikling, men samtidig et stort forvalteransvar. Samarbeidet med ut.no vil være viktig når vi skal finne riktig balanse mellom bruk og vern, sier Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet.

Nå er ambisjonen at samarbeidet vil styrke formidlingen om naturvennlig ferdsel i de aktuelle områdene.

– Vi har ofte kunnskap om hvor skoen trykker når det gjelder sårbare verneverdier, men vi mangler virkemidler for å styre uønsket aktivitet bort fra områdene som står i fare for å bli ødelagt eller forringet. Samarbeidet med ut.no kan bli et viktig tilskudd til verktøykassa, sier Kari Sveen, nasjonalparkforvalter i Jotunheimen.

Dovre er ett av de aktuelle områdene i Innlandet.
Dovre er ett av de aktuelle områdene i Innlandet. Foto: Monica Hägglund Langen

Annonse

Skrevet av Andreas Blaauw-Hval 27. september 2021