– Framtidens Norge trenger mer friluftsliv, ikke mindre

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang og styreleder Per Hanasand.
DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang og styreleder Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT har store forventninger til gjennomslag for friluftslivet i forhandlingene om regjeringsmakt. 

Styreleder Per Hanasand og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT gratulerer Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken med valgseieren. 

– Det flertallet som nå sonderer har vært tydelige på at de har visjoner for et grønnere Norge, visjoner for et samfunn som tar hele landet i bruk, og som er åpent og tilgjengelig for alle. For oss er det åpenbart at friluftslivet må ha en sentral rolle hvis man skal realisere dette, sier Hanasand.

DNTs styreleder mener erfaringene fra pandemien er tydelige.

– Det spiller ingen rolle om man bor i sør eller i nord, i byen eller på bygda. Det å ha enkel tilgang til natur- og friluftsområder har enormt mye å si for livskvaliteten til folk. Det er fortsatt en stor jobb som gjenstår for å sikre allmennhetens god nok tilgang til naturen, om det er randsonen til nasjonalparker eller lommene med ubebygd kystlinje. Det er også helt avgjørende at myndighetene fortsetter å bidra til tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av stier, turveger og turruter i hele landet i samarbeid med friluftsorganisasjonene, sier Hanasand.

Et løft for frivilligheten

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang har forventninger om at partiene som nå går inn i forhandlinger leverer en solid frivillighetspolitikk.

– Frivilligheten er en unik ressurs. Den nye regjeringen må først og fremst sikre frivillige organisasjoner grunnfinansieringen som trengs for at vi kan gjøre den jobben vi gjør aller best - å bidra til gode lokalsamfunn med plass til alle. For friluftslivets frivillighet er det ekstra viktig at vi får på plass enda bedre utlånsordninger for utstyr, slik at folks lommebok ikke er avgjørende for deltakelse, sier Klarp Solvang.

Må ta bedre vare på natur

Styreleder Hanasand oppfordrer den kommende regjeringen til å tenke klokt om klima- og naturkrisene.

– Det er uhyre viktig at debatten framover blir god, og at de beslutningene som skal tas framover klarer å balansere hensynene til både klima og natur. De to krisene henger sammen. Når skal man bygge ned, og når skal man bevare og verne? Svarene blir betydelig dårligere enn nødvendig om vi ikke har skikkelig kunnskapsgrunnlag og gode planer, sier styrelederen. 

Han løfter fram tiltak som Naturkur, arealregnskap, naturavgift og utbyggingsgrenser som viktige for å lykkes med bedre vern av naturen.

– Det er også viktig at vi sikrer mer åpne og tilgjengelige prosesser, og at kommuner får ressurser til å gjøre gode faglige vurderinger når de skal lage planer. Når mer ansvar skal flyttes over til lokalt nivå slik det nå ligger an i vindkraftpolitikken, trenger vi kommuner som passer godt på de naturverdiene de forvalter, sier Hanasand.

Takker den avgående regjeringen  

Både Hanasand og Klarp Solvang takker den avgående regjeringen for samarbeidet.

– For en stor, frivillig organisasjon som DNT er det viktig å ha gode relasjoner til et samlet politisk Norge. Vi har satt pris på samarbeidet med regjeringen Solberg, og opplever å ha blitt lyttet til i viktige saker. Når vi nå ser konturene av en ny regjering er vi opptatt av de ser at DNTs stemme er friluftslivets og naturens stemme, sier Hansand. 

Annonse