Positive signaler om nye nasjonalparker

Foto: Marius Dalseg Sætre

- Vi er veldig glade for at regjeringen nå setter i gang arbeidet med nye nasjonalparker. Det haster med å verne den verdifulle naturen vi har igjen, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening.  

Regjeringen varslet i dag at den setter Miljødirektoratet i gang arbeidet med verneplanprosesser for nye nasjonalparker i Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpene.

Regjeringen ønsker også å gjøre landskapsvernområder om til nasjonalparker: Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreeen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord og Listastrendene.

-Det er positivt at de aktuelle kommunene foreløpig har vært positive til det nye forslaget, men det gjenstår fortsatt mye. Vi i DNT håper virkelig på lokal aksept, og regner med at kommune-Norge ser verdien av å ta vare på disse unike naturområdene samtidig som man tar hensyn til grunneierinteressene, sier Hanasand.

-Ikke nok med vern

Hanasand advarer likevel mot å tro et større landskapsvern alene vil løse naturkrisen.

- Det er utrolig viktig at vi verner de områdene som har helt spesielle naturverdier, men vi må gjøre mye mer for å stanse bit-for-bit-nedbyggingen av natur. Det er summen av de tusenvis av små og store inngrepene som skjer hvert eneste år som er den største trusselen mot naturen, sier Hanasand. 

Hornelen i Bremanger, Sogn og Fjordane
Hornelen i Bremanger, Sogn og Fjordane Foto: Roger Bareksten

Annonse