– Naturkrisen like alvorlig som klimakrisen

Foto: Marius Dalseg Sætre

72 prosent av oss mener at politikerne må bruke sterkere virkemidler for å ta vare på naturen. Den Norske Turistforening er bekymret for tap av natur. 

– Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise. Men naturkrisen vi står i er minst like alvorlig og disse to krisene må løses samtidig, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.

I en undersøkelse gjennomført av Opinion for DNT svarer 72 prosent at norske politikere må bruke sterkere virkemidler for å ta vare på naturen vår. 60 prosent sier naturvern er viktig for dem i forbindelse med Stortingsvalget.

– Dette viser at velgerne er opptatt av naturvern. Nå må bekymringen for tap av natur også komme på de folkevalgtes agenda, slik at fagre ord kan bli til handling, sier Per Hanasand.

Rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet. Naturen bygges ned bit for bit, og flere arter er nå truet enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie.


Styreleder i DNT, Per Hanasand.
Styreleder i DNT, Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ønsker med ambisiøs naturpolitikk

– Også her i Norge fortsetter vi å forsyne oss av naturen og bygge den ned, men vi kan ikke fortsette å tenke at naturressursene er utømmelige. Vi er nødt til å være langt mer forsiktige enn i dag, sier Hanasand.

68 prosent av oss mener at vi må slutte å bygge ned urørt natur. DNT peker på veiutbygging, vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur, kraftledninger, hytter, reiselivsanlegg, monokultur i skogbruk, fiskeoppdrett og industri som eksempler på nedbygging av natur.

– Vi i DNT ønsker oss en valgkamp hvor naturtapet er på dagsorden og hvor flere fremmer en mer ambisiøs naturpolitikk. Jeg håper politikere som ønsker en plass på Stortinget viser velgerne at de tar naturens parti, sier styrelederen.

Annonse

Skrevet av Andreas Blaauw-Hval 1. september 2021