Bli med på Naturens dag

Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise. Naturkrisen er like alvorlig, men får langt mindre oppmerksomhet. 22. august arrangeres Naturens dag over hele landet.

Rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet. Naturen bygges ned bit for bit, og flere arter er nå truet enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie.

Søndag 22. august markerer DNT og flere andre organisasjoner Naturens dag med arrangementer og turer flere steder i landet. Målet er at politikerne skal forstå at det haster med en mer ambisiøs naturpolitikk.

- Vi ønsker oss en valgkamp hvor naturtapet er på dagorden. Fram til nå har vi basert oss på at natur er en uendelig, gratis vare som det bare er å forsyne seg av. Arealinngrep og nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet. Det kan komme til å koste oss dyrt, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

En artsrik og intakt natur kan hjelpe oss å bremse og takle klimaendringene. I tillegg får vi livsviktige naturgoder fra velfungerende økosystemer – renere luft fra skogen, karbonlagring i myr og pollinering av mange av matplantene våre.

- Vi mennesker vil ikke klare oss om naturmangfoldet reduseres for mye. Vi må finne fram til løsninger som tjener både natur og klima. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Når vi diskuterer grønn omstilling og verdiskaping kan ikke naturen være et hensyn vi tar hvis det passer seg slik. Naturkrisen må bli like viktig for politikk og økonomi som klimakrisen, sier Hanasand.

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 19. august 2021